BPUG Seminar 2012: zuivere speeltijd noodzaakt projectmanagers slimmer te opereren

Gisteren werd het 15e BPUG seminar in de Jaarbeurs Utrecht gehouden. De BPUG staat voor de Best Practices User Group, heeft in het recente verleden de PRINCE2 User Group ingelijfd en is momenteel een vereniging van honderden vakgenoten die warm(er) worden van best practices methoden en raamwerken voor project- en programmamanagement en service management, zoals PRINCE2, MOP, M_O_R, ITIL, P3M3 en MSP. Opvallend vandaag dat er weinig over methoden of recente boeken zelf werd gesproken, maar vooral praktijkverhalen gedeeld werden met veel interactieve, frisse werkvormen. Hieronder mijn take aways van de bijgewoonde sessies.

Gerard Scheffrahn  – Noord-Zuidlijn Amsterdam

In 2008 vormde de verzakking van panden aan de Vijzelgracht de start van een crisis in het project Noord-Zuidlijn. Onderzoek van de Commissie Veerman en de Raadsenquête volgden.

Gerard Scheffrahn, sinds begin 2009 verantwoordelijk voor de bouw van de drie diepliggende stations in de binnenstad, deelde over zijn briefing (1 uur!), zijn eerste bevindingen en drie belangrijke lessen die in dit project hebben geholpen de boel spreekwoordelijk weer op de rails te krijgen:

 1. bepaal vooral wat je niet gaat doen als projectmanager
 2. maak complexiteit zichtbaar met bijvoorbeeld een praatplaat of visualisatie van overlegstructuren.
 3. bundel expertise om in één slag adviezen van diverse invalshoeken te krijgen en draagvlak voor een oplossing.


Ronald Warmerdam – Eindhoven Airport

Ronald Warmerdam is projectmanager van nieuwbouw van een passagiersterminal met hotel en retailvoorzieningen op Eindhoven Airport om de geprognotiseerde groei mogelijk te kunnen maken. Bouwen aan de landsgrens, sterke veiligheidseisen en een goed inlevingsvermogen, zoals het kijken door de ogen van een gestresste reiziger. Ronald deelde 5 lessen:
 1. verdiep je in de business van je klant / opdrachtgever
 2. 90% van het projectsucces zit in gedrag
 3. ken je opdrachtgever
 4. begrijp / communiceer de impact van het project op de business
 5. kies een passende aanpak
Niek Jetten en Henk Daniel – ProjectDive

De ProjectDive is een door Promista en praktijk bij Asr verzekeringen ontwikkelde pressure cooker / procesversneller voor de (door)start van je project. Het maakt mogelijkheden voor hergebruik, draagvlak, missende competenties, risico’s en de rechtvaardiging zichtbaar. Uit 10+ aandachtsgebieden kies je welke je met een multidisciplinair team uit de klantorganisatie wilt invullen.

Vandaag hebben we in de groep kunnen oefenen aan de hand van het scenario, dat plotseling Griekenland uit de euro stapt.
Door vast te leggen wat je wel en niet weet, kun je veel sneller dan via sequentieel gevoerde interviews, een projectplan opstellen.


Jeroen Bolluijt – Optimising Performance met P3M3

Wat maakt een project moeilijk? Er zijn complexiteitsfactoren op het vlak van:

 • context
 • sociaal
 • ambiguïteit
 • techniek
 • projectmanagement

Wanneer je performance relateert aan complexiteit wordt een complexity cliff zichtbaar: bij toenemende complexiteit daalt ‘opeens’ de performance significant.
Het is voor een project(organisatie) dus zoeken naar een passend volwassenheidsniveau, dat de juiste beheersingsmechanismen inzet en aanpakken voorstelt om de ervaren complexiteit voldoende het hoofd te kunnen bieden.
De in ontwikkeling zijnde APMG Maturity Index service offering biedt:

 • right practice predictor
 • project complexity assessment
 • project controls assessment

Karin de Bruin en Roel Riepma – Projectopstelling


Karin en Roel zijn van de ProjectAcademie en lieten de tientallen aanwezigen aan de hand van een praktijkgeval van één van de deelnemers (windmolens plaatsen in Amsterdam) kennismaken met Projectopstellingen, een specifieke toepassing van de door Bert Hellinger ontwikkelde Familieopstelling. Door verschillende actoren in de projectomgeving te onderkennen, ze een plek te geven in een vrije ruimte, inclusief een richting en gevoel voor hun plek en positie, wordt er interactie in gang gezet. Door vragen te stellen en mensen anders te richten, hun orde te veranderen, kun je zo ‘droog’ oefenen in de verrassende effecten.

Dat zag en merkte de groep direct. Afstand werd verkleind, verbindingen gelegd en voortrekkers, ondersteuners, vóór- en tegenstanders ook echt een goede plek gegeven.

Michiel Ruzius en Sjo Smeets – De programmamanager is een voetbalcoach
Een half uurtje voor de aftrap van de tombola en netwerkborrel namen Michiel en Sjo van NIMO ons mee in de rol van Bert van Marwijk. Wat als hij als programmamanager MSP had toegepast. Wat zou hij in de afgelopen jaren hebben gedaan, en wat gaat/kan hij nog doen in de 2 resterende dagen voor het begin van EK2012? De tijd vloog voorbij, maar de 4 kleine groepen wisten snel met lijsten te komen. Het zogenaamde interview van 2 van hen met Mart Smeets ging levendig en humoristisch.

Derde helft
Ach, en bij de tombola waarbij door de sponsoren beschikbare gestelde prijzen werden vergeven, vielen opvallend veel vrouwen en Ordina medewerkers in de prijzen.


Een leuke afwisselende dag in Utrecht, met tussen de workshops en presentaties door voldoende tijd om bij te praten en nieuwe mensen te ontmoeten. En ja, de vergelijking met IPMA-NL en de voor vakgenoten georganiseerde Projectmanagement Parade en Congres is vandaag vaak getrokken. IPMA-NL voorzitter Joop Schefferlie was er ook, slim opererend.

Getwitterd over het seminar is er niet veel, veel minder als bij IPMA-NL events. Het was er niet minder gezellig om. De “hoffotograaf” was ziek, maar was gisteren gelukkig wel vervangen. Foto’s staan binnenkort op de website. Verder is er veel (inter)actie op de LinkedIN groep van de BPUG.

Tot 4 juni 2013 voor het 16e seminar.