Niet de schone schijn, oordeel rechtvaardig

Vaak valt bij lezing van een perikoop of hoofdstuk in de Bijbel één specifiek vers op. Onlangs was dat dit:

http://twitter.com/#!/hjvanderklis/status/192282083702484992

In hoofdstuk 7 van Johannes beschrijft de evangelist een episode direct na een genezing op sabbat. Jezus Christus is naar het Loofhuttenfeest gegaan en geeft er onderwijs in de tempel. Een kleine 20 jaar eerder genoot hij er zelf nog van de leraren, maar nu onderwijst hij. De Joden waren verbaasd: ‘Hoe weet hij dat allemaal, terwijl hij geen opleiding heeft gehad?’

Nederlands: Salomo's oordeel (detail) door Eri...

Nederlands: Salomo’s oordeel (detail) door Eric Claus – Stadhuis Markt Gouda (Photo credit: Wikipedia)

Te snel conclusies getrokken.

Jezus zei: ‘Wat ik onderwijs heb ik niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeft. Wie ernaar streeft te doen wat God wil, zal weten of mijn leer van God komt of dat ik namens mezelf spreek. Wie namens zichzelf spreekt, is uit op zijn eigen eer, maar wie uit is op de eer van wie hem gezonden heeft is betrouwbaar; hij bedriegt niemand. U hebt van Mozes toch de wet gekregen? Maar niemand houdt zich aan de wet. Waarom probeert u mij te doden?’ ‘U bent bezeten!’ riepen de mensen. ‘Wie probeert u dan te doden?’ Jezus antwoordde: ‘Eén ding heb ik gedaan, en u staat allemaal versteld. Nu heeft Mozes u de besnijdenis gegeven – niet dat die van Mozes komt, ze komt van de aartsvaders – en u besnijdt ook op sabbat. Als er op sabbat besneden wordt omdat anders de wet van Mozes wordt overtreden, waarom bent u dan kwaad wanneer ik op sabbat iemand helemaal gezond maak?  Ga in uw oordeel niet op de schijn af, maar laat uw oordeel rechtvaardig zijn.’

Als je zelf regels stelt, leef ze dan na. Streef je eerlijkheid na, wees dan zelf eerlijk. Wil je dat anderen afspraken nakomen, kom dan in elk geval jouw deel van de afspraken na. Trek rechte sporen, meet met één maat. Hoe mooi het uiterlijk, de blauwe ogen, het jasje/dasje ook is en een eerste indruk geeft, baseer of herzie je oordeel voorbij de schone schijn. Het is immers niet allemaal goud wat er blinkt.