Chantal Savelsbergh, Martijn Jong & Peter Storm – Projectmatig werken – de basis

Peter Storm (directeur Kennis&Co, hoogleraar Bedrijfskunde aan de Open Universiteit) schreef jaren geleden al het bekende boek Projectmatig werken, één van de eerste boeken over het vakgebied projectmanagement dat ik in de jaren ’90 aanschafte. In de serie VKBanen werd met Chantal Savelsbergh (partner Kennis&Co, universitair docent Resource Development aan de Open Universiteit) en Martijn Jong (organisatieadviseur, directeur AMI Consultancy en auteur van onder meer Managen voor dertigers) een actuele, leesbare versie van de principes vervat in Projectmatig werken: de basis – Hoe maak ik van mijn project een succes?

Het boek is in diverse opzichten anders dan andere boeken over projectmanagement. In de eerste plaats is er ruimte voor reflectie op praktijksituaties van de (beginnende of gevorderde) projectleider. De auteurs dragen tips aan om er succesvol mee om te gaan in plaats van met theorie of een vinklijst van technieken te komen. In de tweede plaats stimuleert het boek nadrukkelijk de focus op ProjectSucces in plaats van het managen van risico’s. Tenslotte is er veel aandacht voor het leren van de praktijkervaring van anderen met een overvloed aan cases, het liefst vanuit meerdere perspectieven.

Centraal staat het ProjectSucces model met z’n zes universele succesfactoren:

  • een actief betrokken management en gebruikers
  • een heldere en realistische strategie
  • planning en control die werken
  • een hecht team
  • focus en inspiratie
  • flexibiliteit en creativiteit

Daarmee heb je ook ongeveer de hoofdindeling van het boek te pakken. Vraag één natuurlijk: what’s in it for me? Waarin is projecten leiden anders dan het aansturen van routinewerk? Heeft elke projectfase inderdaad een ander karakter, en wat betekent dat voor het leiderschap? Aan de hand van het Complementair Waardenmodel van Robert E. Quinn en het model van de Project Rol Diagrammatische Aanpak kun je projecten typeren. Tenslotte geven de auteurs in het inleidende hoofdstuk wat gedachten over het carrièrepad van projectleiders.

Goed om vooraf na te gaan, waarom een organisatie een project wil starten, wat ze met een project wil bereiken en wat redenen kunnen zijn om (prematuur) projecten te staken. En jij zelf natuurlijk de vraag of je de juiste man/vrouw voor dit specifieke project bent. Dan kun je werken aan het invullen van het SuccesModel voor het project, om de verbindingen tussen succesfactoren, succescriteria, strategie en kernopgaven te kunnen leggen.

Het boek loopt vervolgens de succesfactoren langs, geeft allerhande tips, quotes, praktijkgevallen en mogelijkheden om na te denken, je voordeel te doen in je eigen project en de aanpak voor een volgend project nog meer te richten op succes, meer te leiden dan te lijden. Projectmatig werken – de basis verfrist, is zeker ook voor een ervaren projectmanager handig om (weer) eens te lezen en is complementair aan bijvoorbeeld specifieke boeken of cursus voor een methode als PRINCE2 of een soft skills training.