Richard Stearns – Het gat in ons evangelie

Hoe sommige boeken tot me komen, blijft bijzonder. Het recensie exemplaar van Het gat in ons evangelie heb ik te danken aan een oplettende Joël Visser die de oproep van Paul Abspoel voor een volgende blogger voorzag van mijn naam. Hoort, zegt het voort in een nieuw jasje: lees het boek, bespreek het op je eigen weblog, en geef het onder dezelfde voorwaarde door aan de volgende. Ideaal om de (gratis) uitgifte van allerhande boeken te beperken en toch in de loop der tijd boekbesprekingen te krijgen. Je begrijpt het: toegehapt.

https://twitter.com/#!/PaulAbspoel/status/179668473557954560

Sola Scriptura, tota Scriptura! Alleen de Schrift (Bijbel) en dan wel graag van kaft tot kaft. Hebben wij Gods hele evangelie aangenomen of zit er een gat in ons evangelie? is de vraag die directeur World Vision USA, Richard Stearns de lezers stelt in The Hole in Our Gospel, dat letterlijk vertaald werd in het Nederlands met de confronterende ondertitel “Wat vraagt God van ons, in de strijd tegen armoede?”

Welk evangelie heb je omarmd?

  • een revolutionair evangelie dat werkelijk goed nieuws brengt in een gebroken wereld? Of
  • een afgezwakt evangelie, een evangelie met een dat dat niets meer is dan een persoonlijke transactie met God (briefje voor de hemel, welvaartsevangelie, alleen persoonlijk behoud) en niet genoeg kracht heeft om iets in de wereld te veranderen?
Zie je problemen die niet opgelost kunnen worden en bergen die niet verzet kunnen worden, of zie je lichtstralen die de duisternis verjagen, en het Koninkrijk van God dat met kracht doorbreekt? Zie je kansen en mogelijkheden, of alleen obstakels? God heeft ons tijd, talenten en rijkdom gegeven. Voor Richard Stearns zelf betekende het na een jarenlange succesvolle carrière bij Parker Brothers Games en Lenox servies de bereidheid te gaan waar God hem nodig zou hebben serieus volgen en verantwoordelijkheid nemen. Stearns wil met zijn levensverhaal het punt verduidelijken, dat het evangelie geen checklist is. Zou je alle verzen in de Bijbel die gaan over het praktisch maken van onze liefde voor God eruit knippen, houd je een boek boordevol gaten over. God verwacht namelijk van ons:
  • we moeten God liefhebben
  • we moeten onze naaste liefhebben
  • we moeten op weg gaan en andere mensen tot discipelen maken die hetzelfde zullen doen

Volgens ex-president Jimmy Carter is het grootste probleem van onze tijd de groeiende kloof tussen de rijkste en armste mensen ter wereld? Christenen houden door de bank genomen die kloof in stand. Om de geestelijke prioriteiten van onze kerk – en van onszelf – beter te begrijpen, moeten we doen wat elke detective zou doen: de geldstromen volgen. Wie neemt het geven van tienden wel serieus en kan zonder schaamte zeggen dat hij/zij God niet besteelt?

Het verhaal van één kind is overtuigender dan het verhaal over miljoenen lijdende mensen. Waarom? Statistieken verdoven. Het is niet onze schuld dat mensen arm zijn, maar het is wel onze verantwoordelijkheid om er iets aan te doen. Zo vind je in Het gat in ons evangelie uitdagingen als HIV/AIDS, honger, dorst, gebrek aan onderwijs, medicijnen, de verwoestende werking van oorlogen en wreedheden. Stuk voor stuk oplosbare problemen, als we de daad maar bij het woord voegen. Stap voor stap, kind voor kind, slachtoffer voor slachtoffer.

Als we als Kerk echter geen vissers van mensen meer zijn, maar veranderd in verzorgers van het aquarium, ons intern gericht drukker maken over een gebouw, de programma’s en het pamperen van de eigen leden, zijn we nalatig, en niet zo’n beetje ook! Een kerk die binnen haar eigen vier muren leeft, is helemaal geen kerk. Als onze kerk een geestelijk kuuroord wordt waarin we ons terugtrekken uit de wereld, verliest ons zout zijn smaak en zijn we niet langer onze cultuur te beïnvloeden.

De Bijbel is helder op deze punten. Hedendaagse profeten als Martin Luther King, Bono en Moeder Theresa spreken het geweten van de Kerk aan. Op teveel momenten heeft de Kerk in grote maatschappelijke problemen de verkeerde kant gekozen. Natuurlijk zijn er de voorbeelden van christenen die pleitten voor het afschaffen van slavernij, het gelijk behandelen van blanken en zwarten of het stichten van vrede. Helaas zijn er ook veel (vooraanstaande) christenen geweest die juist de ongelijkheid, oorlogstaal en slavernij hebben bevorderd.

We mogen, of moeten, weer ontdekken dat we behouden zijn door het geloof en behouden zijn voor werken! Stearns maakt een einde aan de Amerikaanse droom (die overigens ook in veel andere westerse landen wordt nagestreefd). De Bijbel leert ons dat alles wat we hebben van God afkomstig is. Hij heeft het ons toevertrouwd. Er is een groot verschil tussen recht hebben op iets en iets toevertrouwd krijgen.

Talloze voorbeelden van echte mensen, echte kerken en echte acties laten zien, dat het uitdragen van het volle evangelie ons weer krachtig, levensveranderend en cultuurbepalend maakt. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn!