Eveline Crone – Het puberende brein

Ik had twee aanleidingen voor het lezen van het boek Het puberende brein. Een ouderavond vorig jaar herfst op het Vechtdal College Ommen over het puberende brein, verzorgd door Dimence voor ons ouders van (aanstaande) pubers. En de presentatie van de Leidse universitair hoofddocente Eveline Crone (Brain & Development Lab) op de TEDx Amsterdam op 25 november 2011: The rebellious teenager.

In het 166 pagina’s tellende boekje neemt Crone je mee in de resultaten van recent hersenonderzoek en verzamelde inzichten over de ontwikkelingen die de handel en wandel van adolescenten (10-22 jaar) bepalen. Stof, waar ouders en leerkrachten veel baat bij hebben in het begrip van de wisselende stemmingen en gedragingen van hun kroost. Want waarom verslapen pubers zich zo vaak? Nemen ze het niet zo nauw met risico’s en lijken ze geen plan te kunnen maken voor de (nabije) toekomst? Is het groepsdruk, onzekerheid, sociale isolatie, of is er wat anders aan de hand? De adolescentie is een unieke periode, waarin de hersenen zich nog volop ontwikkelen. De manier van denken, gebruik kunnen maken van intuïtie, levenservaring, het combineren en snel schakelen tussen risico’s, kansen, (on)mogelijkheden en het overzien van effecten van keuzes is bij volwassenen radicaal anders dan in de adolescente breinen.

De moeizame planning, de zoektocht naar uitdagingen en spanning, en de waarde die gehecht wordt aan de mening van vrienden worden gestuurd door veranderingen in de hersenen. Anders dan in de Breingids moet de lezer het hier wel doen met de technische benamingen van hersendelen als  nucleus accumbens, frontale cortex en orbitofrontale cortex, hoewel ze wel met zwart/wit plaatjes worden geïllustreerd. Eigen onderzoek van het Leiden Institute for Brain & Cognition, gecombineerd met klassieke cases als Phineas Cage levert interessante bevindingen. Als ontwikkelingspsychologe is een uitwerking van de door Michiel Westenberg onderkende stadia en een korte verkenning van de opbouw van de hersenen een aftrap om het lerende, emotionele, sociale en creatieve brein verder te verkennen. Waar volwassen breinen zich kenmerken door capaciteiten als planning, remming, controle en sturing vinden we in de adolescenten breinen op die gebieden creativiteit, vindingrijkheid, ideeën en exploreren. Dat is één van de positieve boodschappen in het boek. Je kind is niet alleen lastig of ‘nou eenmaal zo’, maar beleeft ook een unieke tijd. Het is juist heel goed verklaarbaar, dat er topsporters, kunstenaars en ondernemers gevonden worden in een groep tieners. De tips die Ouders Online uit het boek en een interview met Crone haalden voor ouders van tieners zijn een zinvolle toepassing van het boek.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=6xo6KGWFXHA&w=600]