PeerReach versus Klout versus kindness in practice

Was het ‘vroeger’ indrukwekkend te laten zien hoeveel vrienden, contacten, volgers en connecties je had, snapt tegenwoordig menigeen, dat de kwaliteit van je sociale netwerk in termen van bereik, onderlinge vervlechting, interessante onderwerpen, dwarsverbanden en connecties met andere netwerken belangrijk(er) zijn. En dus verschenen hulpmiddelen voor om je karma te tonen. Een aardige definitie van dat uit het Hindoeïsme en Boedhisme overgenomen woord karma, dat in de basis alleen een actie betekent en niet de gevolgen van een actie insluit, vond ik op SocialMediaToday: ‘kindness in practice‘.

Klout

Klout spit door je netwerken op Twitter, Facebook, Google+, LinkedIN, Youtube, Foursquare, Instagram, Tumblr, Blogger, WordPress.com, Last.fm en Flickr. Aan integratie van Quora, Yelp, Posterous, LiveFyre, Disqus, en Bit.ly wordt nog gewerkt. Klout meet op de netwerken die je bekend gemaakt hebt:

 • True Reach: hoeveel mensen beïnvloed je
 • Amplification: hoe zeer beïnvloed je hen
 • Network Impact: wat is de invloed van jouw netwerk
Frankwatching was onlangs kritisch: Klout mist context en interpretaties. Nu is er wel degelijk tekst en uitleg, zoals rond de Klout Style.
Klout onderkent daarbij de volgende beïnvloedingsstijlen:
 • Curator: informatiefilter en verwijzer naar interessante mensen en onderwerpen.
 • Broadcaster: mensen vinden je boodschappen interessant.
 • Tastemaker: niet alleen uitzenden, weten wat trendy is, maar ook zelf spraakmakende onderwerpen verzorgen.
 • Celebrity: mensen hangen aan je lippen.
 • Syndicator: verzamelen, bundelen en verspreiden van content.
 • Feeder: constante stroom van updates leveren.
 • Thought Leader: inhoudelijke expertise op een bepaald vlak.
 • Pundit: opiniemaker
 • Dabbler: de beginner
 • Conversationalist: gesprekspartner zonder meer.
 • Socializer: verbinder van mensen.
 • Networker: idem, maar met grotere invloed.
 • Observer: kijken, niet kopen of delen.
 • Explorer: weet de weg op het internet, maar is niet zo van het delen.
 • Specialist: consistent en met focus op één vlak de #1 zijn waar je met je informatiebehoefte terecht kunt.
Ik vermoed een paar grote handicaps van Klout: met Nederlandse tweets niet overweg kunnen, met vertraging de score bijwerken en het nog missen van diverse netwerken. De invloed van of het bereik van een eigen weblog, je positie op ‘interne’ netwerken als Yammer blijven buiten zicht van Klout. En presenteer je mondeling, schrijf je in vakbladen of reageer je via andere commentaar-modules dan de genoemde op websites, jammer voor je Klout karma. En vergelijken doet Klout alleen met andere Klout gebruikers. Kijkend naar mijzelf zou ik op volgens Klout op één vlak Religion & spirituality een specialisme hebben. Jammer dus van al die netwerkactiviteiten rond muziek, literatuur, projecten, BlackBerry software, GTD tips, etc. etc.
Dan lijkt 56 op de schaal van 1-100 al best wat, maar als collega Rick Mans met zijn onophoudelijke stroom tweets en kennis en kunde van social media (strategieën) ‘maar’ 2 Klout-punten hoger staat, staat de hoeveelheid connecties, het aantal hyperlinks in je tweets of nog veel meer uren per dag met actief zijn op sociale netwerken niet gelijk aan een veel hogere Klout score. En bedenk, dat het volgen van de 7 tips om je Klout score op te krikken een investering in jouw eigen tijd betekent. Doe dus vooral de dingen die je zelf leuk vindt en waarvan je zeker weet of vermoedt, dat die van invloed op de levens en het gedrag van medemensen is. Aan de andere kant zijn er genoeg partijen die wel gevoelig zijn voor de Klout score om te bepalen waaraan bijvoorbeeld marketinggelden besteed worden. In maart verschijnt Return on Influence – The Revolutionary Power of Klout, Social Scoring, and Influence Marketing. Kritiek is er ook, op zowel de samenstelling van de score, het business model van Klout als de juridische basis voor het verzamelen en vermarkten van gegevens, bijvoorbeeld in:
PeerReach
Begin 2012 wordt het Nederlandse initiatief PeerReach actief. De invloed van twitteraars op de wijze waarop Google via PageRank scores aan webpagina’s toekent, wordt ermee inzichtelijk gemaakt. De makers stellen: “Iemands invloed op Twitter, en als het kan later ook Google Plus, wordt bepaald op basis van het aantal invloedrijke mensen die die persoon terugvolgen. Zo werkt Pagerank in principe ook. Een webpagina krijgt van Google waarde toegekend op basis van de importantie van de links naar die ene pagina.” PeerReach verdeelt de geïndexeerde twitteraars in categorieën. Er zijn 12 rubrieken, waaronder Webtech, Marketing, Politiek, Sport en Bloggers. De dienst herkent nu Nederlandse en Engelse twitteraars.

Kindness in practice

Meer nog dan een webdienst die punten telt, gaat kindness in practice om de (h)erkenning van anderen van de waarde van wat je doet. Paulus roept in zijn brief aan de gelovigen in Filippi op:

“Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.” (Filippenzen 4 verzen 5-9)