Jaap Bloem, Menno van Doorn, Sander Duivestein, Andreas Sjöström – The App-Effect

Als laatste van een vierluik aan onderzoeksrapporten over de ‘brave new world van technologie’ van het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie (VINT) van Sogeti verscheen na Open For Business: Open Source Inspired Innovation (2006), Me the Media: Rise of the Conversation Society (2008) en Don’t Be Evil: imagineering 21st Century Business (2010) onlangs Het App-Effect (gratis Nederlandstalig e-book, of als ‘gewoon’ boek in het Engels of Nederlands). Jaap Bloem en Sander Duivestein zijn beiden senior analist bij VINT. Menno van Doorn voert de directie over VINT in Nederland en Andreas Sjöström is de Global Mobility Practice Director van Sogeti. Alle vier adviseren ze over IT-vraagstukken van uiteenlopende aard, spreken ze op congressen en begeleiden ze organisaties bij de ontwikkeling van hun mobiele proces- en mediastrategie in relatie tot technologische doelen en businessdoelen.

De introductie van de iPhone in 2007 is voor de auteurs een belangrijke mijlpaal. Het post-pc / pc-plus tijdperk met een centrale rol voor apps en een natural interface (herkenning en interpretatie van positie, beweging, spraak en aanraking) is aangebroken, het aantal op de markten gebrachte apps niet meer te tellen en een enorm effect op onze omgang met apparaten, een veranderende tijdbesteding en potentieel veel gebruiksmogelijkheden. “There’s an app for that!” De auteurs zijn laaiend enthousiast, dat alle ‘bewijzen’ die tot voor kort voor de hypes e-business, web 1.0, web 2.0, web 3.0, The World Is Flat, social media, Het Nieuwe Werken, self service, etc. stonden erbij worden gehaald om het disruptive character van het app-effect te duiden.

Al vroeg in het boek wordt het paradigma Digital Commons gelanceerd. De Wikipedia definitie van Digital Commons is een geheel andere. In het boek is niet 1-2-3 een heldere definitie te vinden. Verder dan ‘een vrijplaats voor nieuwe economische samenwerkingsverbanden’ komt het niet. Nieuwe allianties, joint ventures, business modellen, vennootschappen, cross-sectoraal onderzoek, innovatie en ontwikkeling is van alle tijden, een koppeling met ‘digital’ of per se de 21e eeuw zie ik zelf niet.

De schrijvers hebben 10 app-effects verzameld:

 1. transsectorale innovatie met een behoorlijk aantal pagina’s aandacht voor allerhande toepassingen in de gezondheidszorg en energiesector.
 2. onmiddellijkheid: uw response moet omhoog: where do you want to go today? Information at your fingertips, #fail klaagzangen, etc.
 3. empowerment: digitale subculturen floreren. Van PatientsLikeMe, Facebook tot iLike en Foursquare.
 4. Attack: tegenculturen gaan de confrontatie aan. Wikileaks en Anonymous als aansprekende voorbeelden.
 5. gadgets: steeds vaker software updaten en weggooien, uitgewerkt in Software as a Gadget, ieder z’n eigen apps
 6. zintuigelijkheid: minder tekst, meer beeld en beweging.
 7. verslaving: de kracht van persuasive technologies.
 8. intimisering: digitaal (wan)gedrag: van #help en #fail op Twitter tot Bring Your Own Device Consumerization.
 9. afhankelijkheid: ons alwetende schermdevice.
 10. overladenheid: we snakken naar betere filters.

Als consultants past naast een reflectie op het verleden, analyse van het heden en een blik in de toekomst natuurlijk een passend advies voor de achterblijvers op het brandende platform:

“de organisatie transformeren in een Social Business. Een Social Business is een organisatie die al dit empowermentgeweld ervaart als een organische kans. De vermenselijking, de socialisering van alle bedrijfsprocessen en van elke marktwerking is wat een Social Business drijft. Alleen door recht te doen aan empowerde belangengroepen, alleen door midden in die samenleving te staan en gezamenlijk op te trekken in de richting van een Digital Commons-situatie, kunnen organisaties succesvol blijven.”

Voor hen zijn er 11 tips:

 1. word geen bron van vervreemding
 2. introduceer een digital-first strategie
 3. pak tegelijk door met mobile first
 4. fast forward: houd de snelheid erin
 5. engagement rulez!
 6. haal de bezem door de directielagen
 7. verras uzelf of word zelf verrast
 8. wees authentiek en transparant
 9. richt uzelf op het Digital Commons-ideaal
 10. don’t be evil
 11. wees alert op uw security

Ik herken de worsteling van bedrijven met deze nieuwe technologische uitdagingen. Ik onderschrijf bovenstaande tips en ben blij met de gebundelde krachten van Sogeti en Capgemini rond dit thema. Vandaag wordt namelijk de gezamenlijke Mobile Solutions Global Service Line gelanceerd.

Een boek is echter wat anders dan een blog, pitch of presentatie. The App-Effect is vanwege de vele Engelse technologische begrippen lastig leesbaar. De vertaling uit bronnen is op veel punten beroerd. De verkwanseling van het Nederlands met een overdosis buzz words (Digital Commons, persuasive technologies, consumerization, smart-gridconcept, enz.) en neologismen (polyloog, schermdevice, hacktivisme, etc.) viert hoogtij. Het is ook het eerste boek, waarin als afsluiting een wrapp-up in plaats van wrap-up of liever samenvatting wordt gegeven. Een kritische(r) redactie met minstens een leek, een Neerlandicus en iemand met een kapmes om het woud aan voorbeelden en aanhalingen te kappen zou een veel betere 2e druk opleveren.