Spreken is zilver, zwijgen is goud

      No Comments on Spreken is zilver, zwijgen is goud

Veel mensen stellen God vragen en verwachten dus een antwoord, als het even kan eentje die past bij een eigen plan, gewenste situatie of oplossing. Uit diverse boeken, enkele preken en bovenal de Bijbel zelf viel me op, dat God geregeld vragenderwijs antwoordt. Hij weet alles, maar toch peilt hij de motieven van de vragende mens. In Zijn onverwachte reactie zit wijsheid om verder te ontdekken en wel degelijk een antwoord op je vraag.

Adam & Eva

De eerste keer is in Genesis 3, waar Adam en Eva net hebben gegeten van de verboden vrucht, lendendoeken van bladeren hadden gemaakt om hun schaamstreek te bedekken en zich verborgen voor God die op z’n dagelijkse avondwandeling met de mens aan zou komen.

“Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’ Hij antwoordde: ‘Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’ ‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten?’ De mens antwoordde: ‘De vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’ ‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg God, de HEER, aan de vrouw.”

Kaïn en Abel

In Genesis 4 is Kaïn boos omdat God geen acht slaat op zijn offer en wel op dat van broer Abel. “De HEER vroeg hem: ‘Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.’ Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de HEER: ‘Waar is Abel, je broer?’ ‘Dat weet ik niet,’ antwoordde Kaïn. ‘Moet ik soms waken over mijn broer?’ ‘Wat heb je gedaan?’ zei de HEER. ‘Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. “

Jobstijding

Het vooral geen vragen stellen, maar Gods opdrachten vervullen verbaast in de verhalen van Noach en Abraham. Bij Job en zijn vrienden ligt dat anders. De heren hebben een theologisch kader waarbinnen God moet passen. Dat een rechtvaardige zo gestraft wordt als Job, gaat er eenvoudigweg niet in bij de mannen. Job vervloekt een heel hoofdstuk lang zijn geboorte en vraagt God deze episode te wissen. Er moet wat aan de hand zijn. Zijn vrienden delen hun denkbeelden in de volgende 25 hoofdstukken. Job verzucht in hoofdstuk 29-31 “Was het maar zoals vroeger!” Vriend Elihu probeert Job dan nog een keer te overtuigen van fouten in het script. Daarna grijpt God zelf onnavolgbaar de microfoon en vuurt enkele hoofdstukken lang vragen op Job af: ‘Wie is het die mijn besluit bedekt onder woorden vol onverstand? Sta op, Job, wapen je; ik zal je ondervragen, zeg mij wat je weet. Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het me, als je zoveel weet. Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch? Wie strekte het meetlint over haar uit? Waar zijn haar sokkels verankerd, wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren samen jubelden en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde?……. En de HEER vervolgde: ‘Een mens die met de Ontzagwekkende twist – kan hij hem iets leren? Laat hij die God terechtwijst op dit alles antwoorden!’” 

En Job antwoordde de HEER: ‘Ik ben onaanzienlijk. Wat zal ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Ik heb eenmaal gesproken en zeg niets meer, tweemaal – en doe er het zwijgen toe.’”

Luisteren is lastig als je zelf aan het woord bent. Wat zijn de werkelijke dimensies van onze beslommeringen? Zwijg eens wat vaker en geef God de kans te spreken.

Een volgende keer denk ik graag met je over de vragen en antwoorden in de levens van Jesaja, Elia, Jezus Christus, Petrus en Saulus.