Sela – Via Dolorosa

      No Comments on Sela – Via Dolorosa

Sela heeft met het nieuwe semi-akoestische album Via Dolorosa 16 liederen gegroepeerd rond het hoogtepunt van het christelijk geloof: Pasen.  Het oude kerkje van Welsum (aan de westoever van de IJssel, tegenover Olst) is gebruikt voor de opnamen. De missie van Sela is het schrijven van Nederlandstalige liederen voor de kerk van nu. Over traditionele liedculturen, muziekstijlen en kerkmuren heen durven stappen. En zo waan je je bij het ene lied midden in het Liedboek voor de Kerken, bij een ander meer in de celtic worship sfeer of juist een Heilige Mis, of ontdek je waardevolle aanvullingen voor Opwekkingsliederen. Het conceptalbum loopt van het door Adrian Roest opnieuw op muziek gezette Agnus Dei (de belijdenis dat Jezus Christus als Lam van God de zonden van de wereld wegneemt), het Laatste Avondmaal (Aan Uw Tafel), Gethsemané naar de Via Dolorosa (origineel van Billy Sprague & Niles Borop, bekend gemaakt door Sandi Patty en fraai vertaald door Rikkert Zuiderveld). Jesaja 53 in de NBV was de basis voor Man van Smarten. “Man van smarten, man van lijden, werd gemeden, werd veracht. Onopvallend, zonder schoonheid droeg Hij alle schuld en droeg Hij alle last.”

Gezang 177 Leer mij, O Heer, Uw lijden recht betrachten past goed op dit conceptalbum met oude en nieuwe muziek. De contemplatie op Stille Zaterdag wordt gevolgd door de slechts met galmen verrijkte rustige instrumental Dageraad (De derde dag). De katholieke kerkelijke tekst voor de viering van het avondmaal, Sanctus, wordt zowel in het Latijn als Nederlands gezongen. De locatie maakt (bescheiden) inzet van kerkorgel naast de percussie, gitaar en piano mogelijk in het Sanctus en ook In deze stilte. Adrian Roest schreef In deze stilte (“Geef ons Uw vrede, in deze stilte. Breng onze onrust tot rust.”). Het door bassist James MacMillan gecomponeerde Emmaus verwoordt de worsteling van de Emmaüsgangers (Lucas 24) met hun geloof, openbaring en zekerheid, uitmondend in “U reikt mij de beker, breekt met mij het brood. De gast blijkt de Gastheer, maakt mij deelgenoot. U toont mij uw liefde, uw ware gezicht. Heel mijn hart weet nu zeker wie de Levende is!”

De boetedoening van Petrus heeft vorm gekregen in Gebed om vergeving, de gehoorzaamheid aan Christus in Doop: “Eén met Christus in zijn dood, gaan wij onder in de doop, overtuigd dat er bij Hem vergeving is. Eén met Christus, ingelijfd, staan wij op van schuld bevrijd, in een leven dat voorgoed veranderd is.” Het wonder van de opstanding van Christus staat centraal in het pittige, akoestisch rockende Machtig wonder, geschreven door gitarist Tobias Plansoen en zanger Frans Korpershoek. Violiste Anneke van Dijk-Quist en Hans Maat componeerden Aan mijn zij. De heldere zang van Kinga Bán maakt melodieën als deze goed ‘zingbaar’, precies de bedoeling van Sela. Via Dolorosa eindigt met de uitzending In Jezus’ Naam en de oproep Getuig. Opvallende bijdragen zijn er van Iona-leden Frank van Essen (strijkersarrangementen en muziekproductie) en Martin Nolan (uillean pipes), Getuig wordt zo getracteerd op een rigg.

De nieuwe liederen van Via Dolorosa worden nu al gebruikt in kerken. Vanaf het najaar 2011 waren de liederen al beschikbaar door speciale ‘instructiefilmpjes’ en bladmuziek op selamusic.nl. In de 40 dagen voorafgaand aan Pasen geeft Sela een reeks concerten waar de nieuwe liederen ook worden gezongen. Bijzondere avonden waar in stilte het lijden en sterven wordt herdacht en de opstanding gevierd. De kaartverkoop is gestart en meerdere concerten zijn al uitverkocht.