Ga mee en ontdek 2012

      No Comments on Ga mee en ontdek 2012

Zou ditmaal niet het massale SMS-verkeer, maar de WhatsApp servers voor overlast hebben gezorgd bij het verwerken van nieuwjaarsgroeten? Is de wereld voorbij de jaargrens echt veranderd sinds Oudejaarsavond? Denk je ditmaal wèl de goede voornemens te kunnen houden? Ziet je agenda eruit, alsof het leven van dag tot dag planbaar is? Neem je de eindtijdvoorspellingen (aftellen maar tot 21 december 2012) serieus, of leef je er maar op los?

Deo Volente

Jacobus schreef al nuchter: “Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.’ U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.’ Maar u slaat een hoge toon aan en bent daar nog trots op ook. Dat soort trots is volkomen ongepast. Als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt, dan zondigt hij.” (Jacobus 4 verzen 13-17)

Deze passage is de basis voor het Deo Volente (Latijn voor Als de Heer het wil) dat je in aankondigingen van diverse kerken tegenkomt. Je zou het kunnen interpreteren als onzekerheid: ik weet niet of de Heer het wil, maar als Hij het goed vindt, dan… De passage in Jacobus is echter bedoeld om trots, het idee van maakbaarheid van je eigen leven, de kop in te drukken.

In Hem

Als je dan toch een nieuw jaar, het einde van de wereld en goede voornemens wilt combineren vandaag, dan beveel ik je Paulus’ zegenbede voor de gemeente in Efeze aan: Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid. In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.” (Efeziërs 1 verzen 3-14).

Vaya con Dios: ga met God, ook in 2012!