Frank Viola – Epic Jesus

EPIC JESUS is de naleesbare vastlegging van de lezing die auteur en spreker Frank Viola gaf op de 2011 Momentum Conference. De schrijver van Revive Us Again, Jesus Manifesto, From Eternity to Here, Reimagining Church, Pagan Christianity en The Untold Story of the New Testament Church heeft de kernpunten van zijn Christocentrische boodschap voor een schappelijke prijs van $3.99 (24 pagina’s tellend e-book) beschikbaar gesteld.

“We’ve majored in minors. We’ve made the Christian life about topics, concepts, methods, activities, and techniques. But Christ is ALL. Everything else is commentary.” De zoektocht naar het hart van het evangelie, God zelf die Zijn plan volvoert, Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde liet komen, mens liet worden, voor onze zonden leed, stierf en weer opgewekt werd, woont nu in Zijn volgelingen. Wij zijn Zijn handen en voeten. Als je Jezus Christus wilt leren kennen, zijn belangrijke sleutels Zijn Woord (de Bijbel), Zijn kinderen (christenen, medegelovigen) die als Bruid voor Hem, de Bruidegom worden voorbereid. En je kunt niet om het collectief aan christenen, de Gemeente heen. Verlaag je Jezus Christus tot slechts een goed mens, een voorbeeldig leider, groot filosoof, leraar, mis je de kern. “So it’s not “what would Jesus do?” It’s “watch what Jesus does.” It’s “what is Jesus doing . . . through you and through me?”

Nog zo’n passage: “As Paul said in Galatians 2, “It is not I, but Christ lives in me.” And now I want to press a question. How did Jesus of Nazareth live His peerless life? Well, we all know the answer. He went around Galilee wearing a WWFD bracelet asking, “What would the Father do in this situation?” What would the Father do in that situation?” Is that what He did? No, He said . . . “What I hear my Father speak, that’s what I speak.” “What I hear my Father judge, that’s what I judge.” “It’s not me doing the works, it’s my Father within me.”

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=KzFCb8opuZw&w=600]

24 pagina’s verzamelde schatten uit de Bijbel met een nuchtere constatering: het beeld dat wij van God hebben (gemaakt), is te klein. Wil je kennismaken met het werk en manier van schrijven van Viola, is Epic Jesus een perfecte aanrader.