Bert Reinds – Vader zijn met hart en handen 2.0

Bert Reinds heeft een pedagogisch adviesbureau in Hattem Meandmyhouse en schreef in 1998 Vader zijn met hart en handen. Een boek over opvoeden en relaties opbouwen en onderhouden in het gezin voor de mannen onder ons. Peter van Dijk, uitgever bij Plateau, vroeg eind 2010 Reinds het boek te herschrijven. De 2.0 versie zag in januari 2011 het licht. Uitdagingen en moderne media zijn meegegroeid met de tijd. De auteur mocht schiften, schrappen en actualiseren. Zes jonge vaders, want de neiging om vanaf het veilige droge te beschrijven hoe je in het water moet zien te drijven, is heel natuurlijk. Het werd deels een cocreatie met praktijkvoorbeelden en inzichten van een primair alweer wat oudere vader die dan ook nog ervoor waakt niet teveel professionele pedagogiek in te brengen om het boekje aantrekkelijk en leesbaar te houden.

Bijbels vaderschap is meteen een beladen term. Zat voorbeelden in Gods woord hoe het niet moet, natuurlijk ook het beeld van God de Vader die we maar wat vaak invullen vanuit ons aardse beeld van een vader. De auteur destilleert een aantal principes: leidinggeven aan je gezin, voorbeeld zijn voor je kinderen en de eerstverantwoordelijke in de lijn zijn. Stuk voor stuk uitdagingen aan elk gezinshoofd en belangrijke punten om met je vrouw door te nemen en vóórdat je aan kinderen begint tot ‘common sense’ te maken. Wie je eigen vader was of is, bepaalt deels je eigen invulling van vaderschap. Wat is de erfenis die je meegekregen hebt? Ben je voldoende losgelaten? Laat je je eigen kinderen ook (weer) voldoende los? Wat is tot volwassenheid brengen?

Vader worden is een grote verandering, maar ook samen op weg zul je genoeg veranderingen meemaken en moeten inspelen op de vragen van je kinderen, je vrouw moeten blijven liefhebben en samen het hoofd bieden aan de stress die het gezin ook gewoon met zich meebrengt. En of je nu de adviezen voor mijlpaalmomenten, een wekelijkse avond uit met je vrouw, cadeaus geven of geloofsopvoeding nu allemaal 1:1 toepast of er je eigen draai aan geeft (toegegeven, bij mij wekt een aantal betuttelende adviezen kromme tenen op), Reinds heeft getracht zoveel mogelijk mee te geven. Deels heel open hartig en to-the-point, op met name seksueel vlak omzichtig op de praktische invulling van de week net te weinig op hetzelfde niveau als een vader die z’n kinderen en tieners in 2011 nog ‘onderhanden’ heeft.