Wie of wat zoek je?

      No Comments on Wie of wat zoek je?

Juist op Kerstavond of de samenkomst op 1e Kerstdag zijn kerken afgeladen. Het jeukt. Natuurlijk moet er meer zijn dan een brunch, diner, kerstboom, stal of cadeaus. Ik bladerde in de voorbereiding wat door Jesus Manifesto van Leonard Sweet & Frank Viola. Op pagina 92 viel het boek open bij:

“Perhaps the time has come for us to focus on the ‘real thing’. What do you seek?

Do you seek righteousness? Jesus Christ is righteousness and sanctification.

Do you seek wisdom? His name is Jesus.

Do you desire peace? Jesus Christ is peace.

Do you want truth? That’s what Jesus is.

Do you seek the power of God? Jesus Christ is the power of God.

Christ is the embodiment of all that God desires to give His children – both His teachings and His virtues. Wisdom, peace, truth, righteousness, beauty, grace, mercy, love, kindness, patience, and goodness are just words that were forced into existence to describe aspects of Him. May we, therefore, stop seeking ‘things’ and instead hold of the ‘real thing’ – Jesus. He is the razor edge of truth, the road that leads us out of the ditch.”

Eeuwen vóór Zijn komst profeteerde Zacharia al tot het volk Israël:

“Jubel, Sion, en verheug je, want ik kom in jouw midden wonen – spreekt de HEER. Er komt een tijd dat vele volken zich bij mij zullen aansluiten. Zij zullen mijn volk zijn, en bij jou, Sion, zal ik wonen.’ Dan zullen jullie inzien dat deHEER van de hemelse machten mij naar jullie gezonden heeft.” (Zacharia 2 verzen 14-15)

Honderden jaren ervoor had God het volk aangegeven, dat Zijn genade oneindig groot is, veel groter dan het uitdelen van een verdiende straf.

“De HEER zal u uiteenjagen en u wegvoeren naar vreemde volken, waar maar een klein aantal van u zal overblijven. Daar zult u dan andere goden vereren, goden van hout en van steen, door mensen gemaakt, goden die niet kunnen horen en zien, niet eten en niet ruiken. Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en hem ook vinden, als u hem tenminste met hart en ziel zoekt. Wanneer dit alles u overkomt zult u, door de nood gedreven, naar de HEER, uw God, terugkeren en naar hem luisteren. Want de HEER, uw God, is een God van liefde. Hij zal u niet verlaten en u niet in het verderf storten. Wat hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, vergeet hij niet.” (Deuteronomium 4 verzen 27-31)

Misschien heb je wel eens van Johannes de Doper gehoord. Johannes had ingezien dat Jezus Christus meer dan een neef, de zoon van oom Jozef en tante Maria was. Een andere Johannes, één van Jezus’ 12 intimi schreef het later zó op:

“Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.” (Johannes 1 verzen 7-14).

Als je God met hart en ziel zoekt, zul je Hem vinden. Met Kerst kwam Hij naar ons toe. Zoek je Hem op deze Kerst?