Sue Fox – Zakelijke etiquette voor dummies

Wil jij je beste zakelijke beentje voorzetten? Zakelijke etiquette voor Dummies laat zien hoe je je op je werk hier en in internationale zakelijke omgevingen goed gedraagt. Je krijgt tips over hoe je je moet kleden, een gezellig praatje kunt maken, hoe je je tijdens vergaderingen en diners, maar ook tijdens uitstapjes moet gedragen. Bovendien leer je kritiek leveren, ethische dilemma’s aanpakken en hoe je over de grens zakendoet. Sue Fox schreef eerder Etiquette voor Dummies en is lid van de International Association of Protocol Consultants (IAPC) in Washington. Met cultureel gebonden en ook nog zeer dynamische aspecten van zakelijke etiquette gaat zo’n primair vanuit Amerikaanse optiek geschreven handleiding toch op veel punten nat. De bedoeling is dat jong volwassenen direct na hun afstuderen tips en handvatten meekrijgen om hun weg te vinden in de zakelijke omgangsvormen. Voor de ervaren rotten is het bedoeld als spiegel en opfriscursus. Echter, de zakelijke omgangsvormen in Nederland zijn gewoon minder formeel en afgemeten als het boek je wil doen geloven. Zelfs in een tot voor een aantal jaren toch als vormelijker dan andere sectoren beschouwde financiële dienstverlening heeft een indrukwekkende dress-down meegemaakt. Grofweg alle projectteamleden zou ik met dit boek in de hand als volslagen ongepast kunnen wegzetten, zowel vanwege kledij, elkaar aanspreken, correspondentie, achterwege laten van bepaalde gevoelige gespreksonderwerpen, etc.

Een ander in het oog springend gebrek is dat van benodigde details op veel aangedragen technieken of tips. Er staat zoveel in dit boek, dat je gemakkelijk verdwaalt, en als het erop aankomt net niet vindt wat je zoekt. Dat je bij een uitnodiging een RSVP doet zonder uit te leggen waarvoor die vier letters staan, is jammer. Plaatjes van modellen overhemden, of instructies hoe je de belangrijkste knopen in een stropdas voor elkaar krijgt, ontbreken. Dat actief luisteren dicht tegen de gelijknamige techniek aan zit, maar niet de lading dekt, idem. Ethische dilemma’s los je niet met een vijfstappenplan.

Toch zit er veel wijsheid verpakt in dit 324 pagina’s tellende boek. De rode draad is: behandel de ander, zoals je graag zelf behandeld wilt worden. Handel integer, durf even een stap terug te doen, je dienstbaar op te stellen. Scheid werk en privé waar dat hoort, vermijd situaties en onderwerpen die jou, je bedrijf of je collega’s in een lastige positie kunnen brengen. Communiceer (non-)verbaal als vertegenwoordiger van je bedrijf of organisatie.