Celebrate the wonder of Christmas

God werd mens. Geboren uit een maagd. Een Halleluja-koor van engelen bij een kudde schapen. De Verlosser van onderdrukten, de Koning der koningen, God met ons, werd geboren als ieder ander: een hulpeloos kind. Niet in een paleis, maar in een stal. Om net als ons mens te zijn, en toch niet te zondigen. Om zo als schaap onverdoofd geslacht te worden, de straf dragend voor onze overtredingen. God wekte hem weer op en onderwierp alles aan Hem. Kerst draait om één persoon: Jezus Christus. Wat een wonder!