Gaasterland wandeltocht – 40 wandelkilometers rond Bakhuizen

Vandaag organiseerde de FLAL de Gaasterland wandeltocht vanuit Bakhuizen. In het Hemelvaartsweekend had ik met vrienden de Economentop 2011 in Nijemirdum en verraste de streek. Toen de FLAL-tocht bekend werd, stond die dus met stip in de agenda. Start vanochtend was in het multifunctioneel centrum de Gearte. Het dorpje Bakhuizen ligt op een keileemheuvel, die ca. 150 000 jaar geleden is achtergebleven na de Saalien ijstijd. Van verre is de rooms-katholieke kerk al te zien. De kerk is gewijd aan de heilige Odulphus, een Benedictijner monnik en missionaris uit het einde van de 8e en begin 9e eeuw. Odulphus werd geboren te Oirschot en werd Apostel der Friezen. In dit dorp stond vanaf de 13e eeuw het Sint-Nicolaasklooster. Op de fundamenten van de oude kloosterkapel verrees in 1668 de Nederlands Hervormde Nicolaaskerk. De kloostertraditie kreeg het einde van de 20e eeuw een vervolg met de vestiging van het Russisch-orthodox klooster in de voormalige Gereformeerde kerk.

Afgezien van wat fotograferen kwam ik niet door de mist naar Friesland rijden om lokale kerken te bekijken, maar te wandelen. Na een eerste ronde om Bakhuizen ging het naar Hemelum en door de bossen en over ruiterpaden richting Oudemirdum, waar we de eerste rust hadden na ca. 13 km bij hotel / restaurant Boschlust. De splitsing van de 25km en de 40km was na Oudemirdum. De drukte van de eerste uren vlak achter me was dan ook voorbij. Relatief weinig mensen liepen de 40km route. Die ging over bospaden, langs het informatiecentrum van Staatsbosbeheer, de golfbaan en het landhuis Kippenburg tussen de Starnumanbossen en het Lycklemabosch.
<set_tag=”gaasterlandtocht”>
De route liep over rustige verharde wegen en mooie bospaden via de begraafplaats Ruigahuizen en de Bremer Wildernis richting Nijemirdum. Hier de tweede rust voor de 40 km in het dorpshuis. Via de Oude Balksterweg ging de 40 km naar de Jan Schotanuswei, waar samen met de 25 km een wagenrust was bij de boerderij van familie De Jong. Het laatste uurtje voerde door het Rijsterbos, bij het Mirnser Klif even langs het IJsselmeer, weer terug naar Bakhuizen. In 6u29 zat de 38,6km erop, aan de grafiek hieronder te zien lekker constant gelopen en zo voelde het ook.