Herziening sociaal evangelie

Het gastblog van Renske Huisman op Paul Abspoels Vrijspraak was dit voorjaar de eerste kennismaking met het collectief Schrijvers voor Gerechtigheid. Na een deel van de in dit kader geproduceerde liedjes live op Xnoizz Flevo Festival gezien te hebben, was het tijd voor een recensie van het album Zeeën van recht. Het kruis, dat centraal staat in het christelijk geloof  verbindt zowel hemel met aarde (verticaal) als mensen onderling (horizontaal). En dus volgt hoort bij de vertical music óók horizontal music om het sociale aspect van het evangelie te belichten. Het is vreemd genoeg niet de categorie liedjes die je in ruime mate in de de Opwekkingsliederen bundel aantreft. Anderzijds houdt niets je tegen. Als criteria stelt de selectiecommissie voor de jaarlijkse uitbreiding: “Als criteria geldt dat een nieuw lied inhoudelijk iets moeten toevoegen aan de bestaande bundel en dat het lied zowel taalkundig als muziektechnisch correct moet zijn.”

Een boodschap aan een wereld die breekt

Initiatiefnemer voor Schrijvers voor gerechtigheid Michiel van Heusden stelt op zijn weblog: “Als we als kerk bij God komen, om te zingen over hem en zijn goede plannen, zijn hoop voor de wereld, maar we laten de dingen die belangrijk zijn in de wereld achter, dan wordt onze ‘aanbidding’ leeg. We zingen dan over hoop voor “een wereld, maar wat daar precies speelt hebben we het niet over”. We zingen over Jezus, hoop voor “de volken die we verder niet bij name zullen noemen”. Het ergste ervan is dat we daarmee onszelf op afstand houden van de wereld waar Jezus ons middenin heeft geplaatst. We zingen wel over “land dat stap voor stap wordt veroverd”, maar niet over onze buren met gebroken gezinnen. Wel over “Gods boodschap die hoop brengt aan een wereld die breekt”, maar niet over kinderen die dagen lang onder dwang werken, vaders die hun baan verliezen, moeders die geen eten hebben om hun baby’s te voeden. We houden hen op afstand. We laten ze buiten onze kerk.”

Wat hem betreft is het geen keuze tussen zingen of poetsen. Sociaal evangelie, zoals dat in de jaren ’70 passend in de toenmalige tijdgeest, handen en voeten kreeg, was een overdaad aan aandacht voor de horizontale component. Het leunde dicht tegen ‘door goede werken je redding proberen te bereiken’ en ‘als je maar goed doet, ontmoet je God’ aan. Het leidde tot hulpverleningsorganisaties die het evangeliseren uit hun missie hadden gestreept, maar zich exclusief richtten op bijvoorbeeld kinderopvang, bouwwerk, scholing van mensen, slaan van waterputten. Het had elke willekeurige NGO op het werkveld kunnen zijn. Natuurlijk, een aanleiding: met een verborgen agenda zieltjes te winnen, ken ik ook. De keuze om het goede nieuws voor je buren, naasten, collega’s, klasgenoten, etc. vóór je te houden, is evengoed een verborgen agenda: ‘ik ga lekker naar de hemel, en jij niet’. En om kind met badwater weg te gooien op basis van evengoed een selectie aan bijbelteksten als waarvan voorstanders van christelijk activisme zich bedienden, is evengoed destructief. Echt gemotiveerd om direct iets te doen voor m’n naaste word ik niet na het lezen en verdwaald zijn in woorden, stellingnamen en historische beschouwingen van:

  • Peter Vandebuerie / gemeentevanchristus.be: Het sociale evangelie: is Jezus voor de gemeente gestorven of voor een sociaal feestclubje?
  • Oscar Lohuis / goednieuws.info: Het evangelie opnieuw onder vuur.
  • Arjan Huurnink / bijbelengeloof.com: De Gemeente van Jezus Christus.

Wie help je? Wat doen jullie als gemeente?

  • Wat merkt jouw omgeving nu echt van je leven als gelovige? Zien ze in jouw leven alle 4 punten van het kruis terug? Kortom een wederzijdse relatie tussen God en jou èn een relatie tussen jou en je naaste? Houd je God voor jezelf, of deel je uit?
  • Is er in je gemeente aandacht voor diakonie, zending en evangelisatie? Zo ja, hoeveel (tijd, aandacht, bemensing, geld)? Is dit in balans met andere doelen van de gemeente (aanbidding, gemeenschap, discipelschap)?
  • Kies je als individu of gemeente voor het steunen van heel veel goede doelen, of beperk je je bewust tot een paar?
  • Kies je voor organisaties die werken vanuit een christelijke signatuur / met een (neven)doel te evangeliseren, of juist niet? Met andere woorden: Open Doors en Jubilee Campaign versus Amnesty International; Compassion versus Plan Nederland (ook bekend als: Foster Parents Plan), etc.?