Global Leadership Summit 2011 – dag 2

Net als in 2010 woonde ik de door Willow Creek georganiseerde Global Leadership Summit in De Pijler in Lelystad bij. Vandaag op de tweede dag opnieuw een aantal boodschappen die bijdragen aan verdere ontwikkeling van leiderschap en visie voor de mensen met wie we omgaan.

Wes Stafford, Mama Maggie & Bill Hybels

Wes Stafford staat wereldwijd bekend als een pleitbezorger voor kinderen. Sinds 1977 werkt hij voor Compassion International – vanaf 1993 als directeur. Rondom het onderwerp ‘moeilijke roepingen’ vroeg hij zich af wie nou de echte geloofshelden zijn? Hij als directeur die vanuit Amerika een hulporganisatie leidt, of bijvoorbeeld een vervolgde voorganger die God zo hard nodig heeft om van dag tot dag te kunnen leven? In het westen is de verleiding wellicht te groot om God te ontlopen, en zodoende mogen we blij zijn dat onze medegelovigen in bijvoorbeeld Afrika ook voor ons bidden.

Mama Maggie Gobran is grondlegger & CEO, Stephen’s Children Ministry en driemaal genomineerd voor de Nobelprijs voor de vrede.  Mama Maggie Gobran liet haar leven vol zekerheid als universitair docent voor wat het was om arme kinderen op de vuilnishopen in Cairo te dienen. Het is een eigen keuze om voor God te leven. Discipelschap is wat haar betreft:

 • liefde voor Gods woord
 • liefde voor de medemens
 • opgeven van aardse gemakken
 • vergeven
 • een zuiver hart

“Als je zelf niets hebt, wordt God alles voor je” en “Ik moet minder worden, Hij moet meer worden.” kenmerken de opstelling van Mama. Haar oproep aan de deelnemers: wees stil om te luisteren naar Gods stem.

Bill Hybels leerde vervolgens lessen uit Jeremia: zijn verlangen naar succes versus zijn roeping in Jeremia 20. “HEER, U hebt mij verleid; ik ben bezweken, U was te sterk voor mij.Ik kan niet tegen U op. De hele dag lacht men mij uit, iedereen drijft de spot met mij.” Het leidde tot Klaagliederen, waar het verdriet om de gevolgen van de misstappen van Gods volk hand-in-hand gaat met de zekerheid dat God verlost. Moderne voorbeelden zijn Rich Stearns, grondlegger van World Vision, Linda Lindhout, journaliste die werd geroepen om hulpverlening in Somalië op poten te zetten en Jim Mellado die vanuit Willow Creek Association gemeenteleiders traint.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=uocpZtDfHIQ&w=320]

John Dickson

John Dickson is directeur van het Centre for Public Christianity en predikant in de St. Andrews Anglican Church, Sydney, Australië. Bij de Macquairie University deed hij onderzoek naar de historische oorsprong van ‘nederigheid’. Het resultaat heeft hij verwoord in het boek Humilitas; in de speech deelde hij wat van de inzichten. Nederigheid is niet alleen afstand doen van, maar vooral de ander dienen. Authenticiteit is daarbij wel geboden. Nederigheid maakt groots grootser.

 1. nederigheid is verstandig. Een expert is een nitwit op andere velden. En aan projectie van je vakkennis op andere vakgebieden heb je niet veel.
 2. nederigheid is prachtig, bewonderenswaardig. Deze perceptie is radicaal veranderd sinds de kruisdood van Jezus Christus en het evangelie van het kruis, dat Zijn volgelingen sinds de 1e eeuw verspreidden op aarde. Zie Filippenzen 2:3-8: “Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.”
 3. nederigheid maakt wetenschap belangrijker
 4. nederigheid katalyseert leiderschap. Dickson citeerde hier John P. Kotter in Leading Change.
 5. nederigheid is vruchtbaar. Je leert, groeit vanuit nederigheid.
 6. nederigheid inspireert, als nederige mensen toegankelijk zijn, niet aan macht hechten en vooral navolgbaar zijn.
 7. nederigheid is overtuigend. Geloofwaardigheid leunt erop. Jim CollinsGood to Great wordt hier geciteerd. Lees ook Descending into Greatness van Bill Hybels.

Na Dicksons met humor en persoonlijke anekdotes doorspekte voordracht komen bij ons de vragen los. Ook niet-benaderbare mensen inspireren. Maar zijn ze echt navolgbaar? Er is verschil tussen bewonderen en navolgen. Willen we echt volgen? Hoe zit dat met Jezus Christus? Is Hij voor velen niet ‘slechts’ een voorbeeld, een bewonderenswaardig mens, een onbereikbaar ideaal, een uniek persoon die niet te imiteren is?

Het Martha syndroom ligt op de loer (alleen maar willen dienen, wellicht ter compensatie of juist uit hoogmoed). Dienstbaarheid <> nederigheid en wat is de rol van kwetsbaarheid hierbij? Genoeg denkstof.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Oye3-EUhRo4&w=320]

Henk van Dam

Godsdienstleraar en Radar oprichter Henk van Dam vroeg indringend aandacht voor geloven in opvoeden. Geloven begint thuis in het gezin, niet (pas) op school, in de kerk of op een jeugdkamp. Hoe vorm je kerkleiders van de volgende generatie? Door een voorbeeld te stellen als ouders, leeftijdgenoten en docenten. De jongeren van nu horen 100% bij de gemeente van nu. Ze verdienen een eigen plek en aanpak. Sta je jongeren in de weg? Opvallend dat Jezus na zijn opstanding Petrus als eerste opdroeg voor de lammeren te zorgen. Belangrijk is een brug te kunnen slaan tussen de wereld van de Bijbel en die van de jongeren. Consistentie met ons eigen leven, 7×24 is daarbij superbelangrijk. Naar analogie van de Emmaüsgangers daagde Henk ons uit:

 • met jongeren mee te lopen (zonder meeloper te worden)
 • hun vragen te stellen
 • naar hen te luisteren
 • bij hen binnen te komen
 • herkend te worden.

Steven Furtick

Steven Furtick is voorganger van Elevation Church, Charlotte, North Carolina, één van Amerika’s snelstgroeiende gemeentes van dit moment. Gestart met 7 gezinnen en in 5 jaar tijd 8.000 gemeenteleden (!). Furtick deelde om het moedig geloof uit te beelden uit 2 Koningen 3:9-20. Alleen God kan het laten regenen! Aan ons de opdracht uit Spreuken 3:5-6: “Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet,dan baant hij voor jou de weg.” Furtick illustreerde de vluchtige invloed van opzwepende sfeerverhogers, zoals muziek, stemverheffing, geestdrift, gevoel en emotie om een boodschap over te brengen. Maar hoe implementeer je die vervolgens de dag erop?

 • God vraagt geen geloof of moed voor de afloop, maar om te starten. God zorgt, voorziet, redt, geneest, etc.
 • Lef is dubbelzinnig. Onze realiteit strookt niet met Gods visie. Onze tekortkomingen verbleken bij Gods voorzienigheid. Ons rest ons voor te bereiden op Gods werk. Zo moest men in 2 Koningen kuilen graven in de vallei in afwachting van de regen.
 • Vergaap je in in eigen ‘droge periode’ niet aan de hoogtepunten van een andere bediening. Gods werk in jouw gemeente of organisatie is uniek!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=sKsiEtWVJCM&w=320]