1e Olde Baanktocht 40 wandelkilometers vanuit Rouveen

Deze door SWOS georganiseerde tocht was anders dan hun andere tochten, namelijk door het open landschap, het slagenlandschap van Rouveen. Een slagenlandschap is een landschap waarbij de verkaveling volgens een bepaald patroon heeft plaatsgevonden. Vanuit een toegankelijk lijnvormig element, een weg of een oeverwal bijvoorbeeld (de ontginningsas), werden lange, smalle en evenwijdige percelen loodrecht hierop aangelegd. Deze hadden de afmetingen van een slag, gewoonlijk 1600 meter lang en 96 meter breed. In dit gebied werd moer gewonnen, waarna het nu laaggelegen gebied in cultuur werd gebracht. Een kwart van de oppervlakte werd gebruikt voor ontwatering, die geschiedde door een stelsel van evenwijdige sloten die aan de lange zijden van de perceelsgrenzen te vinden waren. De aarde die uit de sloot vrijkwam werd gebruikt om het akkerland op te hogen. De eigenaar van de grond kon in de lengterichting verder ontginnen. Dit was het recht van de opstrekkende heerden. Er bestond de plicht om elzen langs de slootkant te planten. Deze verstevigden niet alleen het talud, maar ze leverden tevens brandhout en geriefhout. Met zo’n uitleg weet je ook weer waarom je in noord-Overijssel her en der namen als de Slagen, Slaghen, Stoetenslagh tegenkomt.

Vanochtend hadden de eerste tientallen wandelaars zich voor achten al verzameld in ontmoetingscentrum De Olde Baank aan de Oude Rijksweg in Rouveen. In de ochtendmist langs de vele waterwegen leidde de tocht naar de eerste rust in het natuurgebied De Olde Maten, Boerderij Eben-Haëzer. Tot hier heeft de Heer ons geholpen, hoewel menigeen op in de eerste anderhalf uur waarschijnlijk nog op eigen kracht vertrouwde. Via de buurtschappen Hamingen en Baarlo aan het Meppelerdiep – hier fietste ik in mijn Meppeler jaren wekelijks met 30km/u een rondje Meppel-Zwartsluis-Meppel – via Zwartsluis naar De Velde en Zwartewatersklooster, de buurt waar mijn schoonmoeder geboren en getogen is.

Ten zuiden van Zwartewatersklooster is voormalige boerderij Eben-Haëzer (ja, alweer) omgebouwd tot de Veldschuur van Staatsbosbeheer. Er waren hier nog maar weinig 40km wandelaars over, gangbaar zo halverwege de route. In Hasselt was het feest en dus hadden de organisatoren de route wat omgelegd. Via de haventjes, kalkovens en park leidde de route naar korenmolen De Zwaluw en over de Stenendijk, de oudste gemetselde zeewering van Nederland. Nu aan de rechterzijde geen dreiging van het Zwartewater, maar de lokale ijsbaan, nu begraasd door schapen.
<set_tag=”1eoldebaanktochtrouveen”>
Aangekondigd, maar toch opvallend zoveel asfaltwegen vandaag. Tijd genoeg om rond te kijken naar zwanen, ooievaars, koeien, schapen en reigers. Na het buurtschap Streukel, de oversteek van de Dedemsvaart en zowaar wat onverharde wegen en een gang door het weiland was de 3e rust op minicamping De Stadsgaten. De laatste bijna 8 kilometers bestonden uit een zigzag beweging richting de Oude Rijksweg en langs de vele boerderijen in het lintdorp Rouveen terug naar nummer 448: De Olde Baank. Met 28 graden was het heet, zeker de laatste uren. Het meegebrachte en aangevulde drinken op, de airco in de auto gelukkig intact.