John Hermarij – Better practices of Project Management

John Hermarij (Dhirata) geeft al jaren projectmanagement trainingen in binnen- en buitenland, heeft diverse projecten geleid, spreekt op bijvoorbeeld bijeenkomsten van IPMA NL en is IPMA assessor. Hij deelt opgedane kennis kunde op zijn blog. Met #pmscheren tweets en een LinkedIN groep prikkelt hij en zoekt hij interactie om het vakgebied verder te verdiepen en te ontdoen van onnodige ballast. Als je via Cito je IPMA-D of C certificaat wilt halen, moet je onder meer slagen voor een theoretisch examen. De Nationale Competence Baseline (NCB), uitgegeven door IPMA en afgeleid van de internationale IPMA Competence Baseline (ICB) van IPMA duidt alleen de begrippen, competenties en methoden waarover examenvragen gesteld kunnen worden. De achtergronden zul je moeten opdoen in trainingen, boeken en de praktijk. Eén samenhangend en alle competenties afdekkend boek, waar in de Angelsaksische methoden een A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) (PMI) of APM Body of Knowledge (APM) voorhanden zijn, ontbrak. Voor de NCB schreef Hermarij in 2002 met Clemens Bon en Rinse van der Schoot, ook IPMA assessoren, een Nederlandstalig boek. De verdergaande internationale oriëntatie van zowel Hermarijs werk als de projecten, waarmee een Nederlandse projectmanager al snel mee te maken heeft, noodzaakte tot een nieuw boek. Dat is Better practices of Project Management Based on IPMA competences geworden. Met de scherpe opmerkingen van de auteur op spreekbeurten over (vermeende) best practices en zijn afwaardering ervan tot hooguit good practices in het achterhoofd, glimlach ik bij de boektitel, door Van Haren uitgegeven in de Best Practice serie. Joop Schefferlie, voorzitter van IPMA NL schreef een voorwoord, de vertaling naar toegankelijk Engels werd verzorgd door Tineke Bruce-Feijen (Tennet Translations) en arabist Leo Kwarten checkte op culturele aspecten bij de internationale context van gebruik van competenties, methoden en technieken.

Langs de lijn van 20 technische competenties (harde projectmanagementvaardigheden), 15 gedragscompetenties (zachte vaardigheden) en 11 contextuele competenties beschrijft Hermarij in 46 hoofdstukken mini-methodologieën met een aantal kerngedachten als aftrap, introductie, processtappen of onderdelen en bij veel onderwerpen een aantal speciale aandachtspunten of extra’s. De aangehaalde literatuur, van klassieke economische werken, leiderschaps- en managementliteratuur, projectmanagementmethoden als PRINCE2 wordt direct als voetnoot vermeld. Dat maakt je nieuwsgierig naar de genoemde werken, brengt de vulling van je boekenkast in herinnering en biedt ruimte voor verdere verdieping. De leesbare hoofdstukken brengen de droge opsommingen in de NCB tot leven. Van praktische uitwerking van de Earned Value Analysis, de verschillende leiderschapstijlen en zienswijzen op leiderschap en management tot een behoorlijke verdieping van communicatie, risicomanagement, schatten en rapporteren.

Bij herhaling klinkt de oproep professionaliteit serieus te nemen en de huishouding van de projecten en je gedrag als projectmanager ermee in lijn te brengen. Er is genoeg ruimte voor andere actoren rond projecten (zo hoef je als projectmanager vooral de niet-belangrijke beslissingen te nemen, geef je geld uit van een ander, ligt de financiering van het project of bijvoorbeeld het betaalbaar stellen van facturen buiten je mandaat) heb je (heel) veel zelf in de hand. En dus is ook engagement, motivatie, zelfbeheersing en assertiviteit belangrijk, en evengoed de context van het project (juridische aspecten, programma-, portfolio- en lijnorganisatie, etc.). Lees je het boek als ervaren projectmanager, lees je zelf regelmatig andere (project)managementboeken, dan is Better practices of Project Management een feest (hopelijk echt zo!) van herkenning. Wil je als aankomend projectmanager of kandidaat voor IPMA-C/D certificering je theoretische fundament leggen of verstevigen, scheelt de aanschaf van dit boek (€69,95 voor 620 pagina’s) je een hoop andere boeken en/of (online) zoeken naar content elders.