Stanley E. Portny – Projectmanagement voor dummies

Stanley E. Portny, zelf consultant in projectmanagement en gediplomeerd Project Management Professional (PMP) geeft training en advies aan tientallen organisaties. Voor de  ‘…voor dummies’ serie schreef hij het doortimmerde Projectmanagement voor dummies. Aan zijn stand verplicht schurkt hij dicht tegen het Anglosaxische Project Management Body of Knowledge versie 4 (PMBOK 4) aan, waarop ook de PMI examens en dus diplomering gestoeld is. Qua format is de dummies serie aangehouden, en dus vind je voorin een spiekbrief, achterin de rijtjes tientallen, en als hoofdwerk uitleg over de methoden en technieken, gelardeerd met voorbeelden, valkuilen en tips. Het eerste hoofdstuk wordt uitgelegd wat een project is, welke levensloop een project kent, wat de rol van projectmanager inhoudt en welke routes door het boek mogelijk zijn. Achtereenvolgens wordt behandeld:

 • duidelijk maken wat je wilt bereiken en waarom, het plan van aanpak
 • inzicht in het projectpubliek, de actoren, belanghebbenden, het betrekken van de juiste mensen
 • strategie om van uitgangssituatie je doel te bereiken
 • tijd: wanneer moet het af zijn
 • bemensing: wie is wanneer nodig
 • overige middelen en opstellen begroting
 • omgaan met risico’s en onzekerheden
 • projectorganisatie
 • rollen en verantwoordelijkheden in en rond de projectorganisatie
 • teamvorming
 • voortgang meten en koers bijsturen
 • projectcommunicatie
 • leiderschap
 • projectafsluiting

In het voorlaatste deel wordt heel kort stilgestaan bij het gebruik van moderne technologie, al ontbreekt een set tips voor effectief omgaan met e-mail niet. Earned Value management (voorheen: earned value analysis), een vast onderdeel in zowel PMI als IPMA examens, wordt uitgelegd. De twee hoofdstukken met lijstjes (het deel van de tientallen) gaan in op de vragen die je jezelf moet stellen bij de projectplanning en tips om een betere manager te worden. O, en mocht je echt denken, dat het boek voor nitwits is, jammer. Ook voor mij als ervaren projectmanager zaten er toch weer eye-openers in, en blijft een opfrisbeurt voor technieken als EVA  en een spiegel van competenties die nu eenmaal bij een projectmanager horen op z’n tijd gewoon nodig. Kritiekpunt is wel het wat stijf vertaalde Engels, terwijl er prima Nederlandstalige termen beschikbaar zijn. Onthoud bij het lezen ook, dat het een vertaald Engels werk is, dat een Amerikaanse zienswijze op projectmanagement vertegenwoordigt. Hier populaire projectmanagement practices als PRINCE2, een orgaan als een projectbureau, of een RACI-matrix kom je niet tegen, wel heel veel goede moed: “Als de werkelijke uitvoering afwijkt van je plan, probeer je het project eerst weer in overeenstemming met het plan te brengen.” (p.265). Succes!