Cees Dekker & Reinier Sonneveld – De crux

Voluit De crux, christenen over de kern van hun geloof onder redactie van Cees Dekker en Reinier Sonneveld. Tientallen bekende en minder bekende christenen van uiteenlopende komaf en betrekking werd gevraagd naar de kern van hun geloof. De crux, ‘kern van de zaak’, maar als crucifix, een kruis, ook een executiewerktuig van de Romeinen. Volgens Van Dale: het centrale probleem, het struikelblok. Alle drie deze betekenissen , zo blijkt uit wat de denkers en kunstenaars in dit boek vertellen, komen terug in de kern van het christelijk geloof: de kruisiging van Christus is het kantelpunt van de geschiedenis, maar ook het struikelblok waar we telkens over vallen. En dat is dus waar het boek om draait: wat is de crux van het geloof van al die christelijke denkers en kunstenaars?

Naast een interview met zichzelf van wetenschapper, muzikant en zangleider Cees Dekker, vind je bijvoorbeeld poëzie van Rikkert Zuiderveld en het bekeringsverhaal van zijn vrouw en zangeres Elly Nieman. Open Doors oprichter Anne van der Bijl vertelt over zijn persoonlijke zoektocht naar God, terwijl redacteur Reinier Sonneveld het bijzondere van het christelijke geloof in een geschiedenis van slavernij schetst. Verbeeldingen zijn er van bijvoorbeeld Harry Miedema, Peter Wortel, Marc de Klijn, Lucas Reinds en Eljee Bergwerff, terwijl dichters als Hilbrand Rozema, Guillaume van der Graft en Kees van der Zwaard, striptekenaar Willem de Vink, fotograaf Luiz Maximiano en beeldhouwer Gert Swart elk eigen kunstvormen gebruiken om de kern van hun geloof uit te drukken.

Hijltje Vink vertelt hoe ze dankzij en ondanks haar vele pleegkinderen, tegenslagen, muziek en handicaps verknocht is aan God. Onberedeneerde vreugde (Paul van Geest), “Als je aan 100 christenen vraagt wat de kern van het christelijk geloof is, krijg je 100 verschillende antwoorden. Als wij het antwoord wisten, zouden we veel sterker staan in onze confrontatie met bijvoorbeeld de islam. Moslims stellen ons deze vraag ook: wie is God? En wij hebben geen helder antwoord. God is zo groot, veelzijdig en veelomvattend, dat een antwoord ook niet makkelijk te geven is. Maar als je het mij op de man af vraagt, zeg ik: ‘Jezus is Heer.’ Dat is de kern.” (Anne van der Bijl). Monique Samuel concludeerde na een proefcollege politieke filosofie over de Britse filosoof Thomas Hobbes: “ondanks alles, mijn twijfel, mijn ongeloof en mijn falen, kunnen mensen aan mij zien dat ik christen ben. Als het evangelie zo diep in me zit, dat het zelfs al in zulke vragen doorschemert, dan wil ik nooit iets anders. Dan bepaalt God mijn identiteit.”

Poppenspeler Aad Peters verbindt de drie graven van Jezus in Jeruzalem tot de kern van zijn geloof, en Stefan Paas stelt tenslotte: “Als ik wil uitleggen wat ik geloof, moet ik vertellen wie ik ben, het is niet anders.” De vijftig personen in dit boek geven zo evenveel expressies aan wat God in hun leven begonnen is, uitwerkt en beoogt.