Lynda Gratton – The Shift: How the Future of Work is Already Here

Vandaag spreekt Lynda Gratton (Professor of Management Practice at London Business School en oprichter van Hot Spots Movement) tijdens de HR Guru Summit in Rotterdam. De afgelopen 2 weken las ik Gratton’s nieuwe boek The Shift – The future of work is already here, de opvolger van Glow (2009) en Hot spots (2007). Later dit jaar verschijnt de Nederlandse vertaling met titel De Werkrevolutie. De eenvoudige vraag van Lynda’s zonen Dominic en Christian om advies ten aanzien van school- en beroepskeuze leidde een internationaal onderzoek in naar toekomstscenario’s rond werk en de gevolgen voor welzijn, welvaart, beloning en maatstaven voor succes. Ruim 200 topbestuurders werden ondervraagd in bijvoorbeeld Londen, Singaopore, Mumbai. Gegevens van ruim 45 bedrijven als Nokia, Shell, Tata Consulting Services, Thomson Reuters en non-profit organisaties Save The Children en World Vision werden bijeengebracht en zijn als notes downloadable. Conceptversies van de schetsen en krachtenvelden werden tijdens het 2009-2010 onderzoek gepubliceerd op een wekelijkse blog. Gratton onderkent twee toekomstscenario’s, een Default Future, gekenmerkt door fragmentatie, isolatie, uitsluiting en narcisme en een Crafted Future met vol experimenten met samenwerking, balans en harmonie. Gratton ziet 5 krachten die inwerken op ons als werknemers en werkgevers:

  1. technologie
  2. globalisering
  3. demografie en hogere levensverwachting
  4. maatschappelijke ontwikkelingen
  5. energiebronnen

Drie verschuivingen (shifts) worden in het derde deel van het boek verkend:

  • van grijze generalist tot serieel meester
  • van geïsoleerde concurrent naar innovatieve verbinder
  • van onverzadigbare consument naar gepassioneerde producent

De kernboodschap is die van een keuze tussen alternatieven, niet voor een maakbare samenleving, maar wel voor een eigen unieke plek in de samenleving, ongeacht locatie of afkomst. Waar enerzijds robots en machines steeds meer werk overnemen, is er op tal vlakken ruimte voor eigen bedrijven en samenwerkingsverbanden. Waar energieprijzen stijgen en door verstedelijking en ontwikkeling van infrastructuur in (voormalige) ontwikkelingslanden behoefte aan energievoorziening explodeert, is er gelegenheid voor alternatieve energiebronnen om ontwikkeld te worden, duurzame initiatieven te verkennen en te benutten. Waar nog steeds gevestigde namen in de bedrijfswereld zullen bestaan, zijn er tal van ad hoc verbanden waarin waarde wordt toegevoegd en geld verdiend. Voor generalisten, consumenten en mensen die geen verandering willen is er steeds minder ruimte. Als je toch langer leeft en dus langer moet werken, kun je maar beter de tijd nemen om expert te worden op een bepaald gebied om je oppervlakkige kennis en kunde niet overgenomen te laten worden door goedkopere menskracht elders op de aarde of weggeautomatiseerd.

The Shift staat vol van scenario’s en indrukken van werkenden uit 2010 en 2025 op diverse plekken in de wereld om de interactie tussen krachtenvelden, verschuivingen en keuzes voor een eigen toekomstscenario te schetsen. Het boek biedt een persoonlijke reflectie op werken, motivatie en beloning, keuzevrijheid en gevolgen voor de komende jaren.

Zie ook:

  • Lynda Gratton’s caleidoscopische kijk op het nieuwe werken (MT.nl)