Succesfactoren voor projecten

Sprekend over succesfactoren moet natuurlijk ook ‘projectsucces’ of ‘succesvol project’ gedefinieerd worden. Dat blijkt moeilijk. “One of the vaguest concepts of project management is project success. Since each individual or group of people who are involved in a project have different needs and expectations, it is very unsurprising that they interpret project success in their own way of understanding.” vond ik in Knol’s Analysis of Project Success Criteria and Success Factors.

Every project is implemented under three const...

Image via Wikipedia

Op LinkedIN heeft recent een interessante discussie gelopen over criteria voor projectsucces. Initiator van de discussie, Rob de Graaf grossiert in 5 eigen best practices. Best is discutabel, want niet wetenschappelijk ‘bewezen’, want de positieve ervaring van één projectmanager.
1) daadkracht en enthousiasme van de PM
2) ken je team, wat ze kunnen en wat ze kennen
3) orde en overzicht in de onderdelen en de verbanden
4) direct doen wat al kan en niet wachten
5) communiceren over de weg die we opgaan

Terecht wordt Rob in de discussie gewezen op het karakter van deze practices: praktijken, handelswijzen. Ze definiëren geen succes, kunnen projectsucces niet afdwingen. Een andere zienswijze is “Een project is alleen succesvol als de opdrachtgever dat vindt. Niets meer en niets minder.” Ook dat is nietszeggend, en dus helemaal overgelaten aan de opvattingen van de opdrachtgever. Dat het moeilijk is voor een opdrachtgever, immers ook gewoon mens, exact succesvol zijn van een project te definiëren, getuigen diverse andere collega projectmanagers in deze discussie.

Er zijn twee hoofdscholen: de ene legt de nadruk op het hoe van het project (de middelen, kaders, aanpak, methoden, proces), de andere op het wie (invulling van de rol van projectmanager, opdrachtgever, stuurgroep).

Aart van Dijk deed promotieonderzoek naar succes- en faalfactoren in ICT-projecten. De lijstjes uit allerhande (wetenschappelijke) onderzoeken zijn tot een overzicht van tientallen factoren teruggebracht. Deze zogenaamde SUFFI-chart (success and failure factors for ICT Projects) heeft de volgende top-7 van factoren die het mislukken of slagen maken of breken, geformuleerd als succesfactor:

  1. goed projectmanagement
  2. realistische deadlines
  3. effectieve communicatie
  4. volledige en scherpe definitie van eisen en wensen
  5. voldoende betrokkenheid van toekomstige gebruikers
  6. voldoende betrokkenheid en toewijding van hoger management
  7. professionaliteit

Deze top-7 heeft mezelf de recente projecten goed geholpen in zowel het bepalen van kritieke succesfactoren als de risicoanalyse.

Meer leesvoer over dit onderwerp vind je bijvoorbeeld in Four Levels of Project Success en Defining Success. Morgen denk ik verder met je over de vraag of succesfactoren in privé of zakelijke context verschillen.