Paul Maier – Pontius Pilatus

Paul L. Maier is hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Western Michigan University. Voor zijn historische roman Pontius Pilatus onderzocht hij een groot aantal bronnen en construeerde een biografie van de prefect die Jezus van Nazaret overgaf aan de joodse priesterklasse om te worden gedood, hoewel innerlijk overtuigd van Jezus’ onschuld. De afgelopen 17 eeuwen heeft Pontius Pilatus slechte pers gehad, hoewel de Evangelieën hem opvoeren als verdediger van Jezus alvorens te capituleren voor de druk van het volk. De roman laat een evenwichtiger beeld zien van de menselijkheid van Pontius Pilatus, zijn rol in de Romeinse machinerie, zijn 10 jaren als prefect in Judea en de voortijdig pensioen. Nee, het is niet Maiers bedoeling hem tot de heilige te maken die de Ethiopiërs van Pilatus hebben gemaakt, 25 juni is bij deze christengemeenschap zelfs ‘de dag van de Heilige Pilatus en de Heilige Procula’. Procula, echtgenote van Pilatus, staat al tijdens het verblijf in Caesarea en Jeruzalem open voor opvattingen van de joden en christenen, en die belangstelling groeit bij diverse ontmoetingen. Cornelius, de hoofdman die we uit het Nieuwe Testament kennen, voert Maier aan het eind van het boek op om als evangelist met tact Pilatus van zijn bekering te getuigen. Pontius Pilatus als godendoder, de man die voor de diverse tekenen toch echt een logisch bewijs wil, worstelt met zijn eigen positie, overtuigingen en principes. De wreedheid en wispelturigheid van de regerende keizers tijdens de eerste eeuw van onze jaartelling en de samenhang van de provincies in het Romeinse Rijk, de roman leest prettig en geeft een boeiende inkijk. Natuurlijk zijn conversaties verzonnen, ontmoetingen en verhaallijnen gecreëerd, overigens zonder de wel bekende historische feiten geweld aan te doen. M’n jaren Latijn en klassieke geschiedenis kwamen bij het lezen weer tot leven. Voor de minder klassiek geschoolde lezer is het een waarschuwing. Jargon, Latijnse, evenals Aramese of Griekse uitdrukkingen worden niet geschuwd, en hoewel jargon de eerste keer wordt uitgelegd, wordt het verder in het boek bekend verondersteld. Het Engelstalige origineel is uit 1968, in 2001 werd de eerste Nederlandse vertaling van de hand van Bob Vuik uitgebracht, nu rijp voor een 5e druk.