Christian Atheist versus Christian atheism

Craig Groeschel‘s boek The Christian Atheist trok qua titel. Groeschels boodschap is radicaal. Wat heb je aan ‘christian in name only’? Christelijk is voor veel gelovigen niet meer dan een etiket aan de buitenkant. Groeschel, zelf verklaard voormalig christian atheist, op de weg terug, stelt je in zijn boek voor prikkelende uitdagingen:

 • When You Believe in God but Don’t Really Know Him
 • When You Believe in God but Are Ashamed of Your Past
 • When You Believe in God but Aren’t Sure He Loves You
 • When You Believe in God but Not in Prayer
 • When You Believe in God but Don’t Think He’s Fair
 • When You Believe in God but Won’t Forgive
 • When You Believe in God but Don’t Think You Can Change
 • When You Believe in God but Still Worry All the Time
 • When You Believe in God but Pursue Happiness at Any Cost
 • When You Believe in God but Trust More in Money
 • When You Believe in God but Don’t Share Your Faith
 • When You Believe in God but Not in His Church

Oeps, zaken die je relatie met God en medemensen aangaan, je plek in de wereld èn in de kerk of gemeente. Zaken die niet alleen spelen bij ‘zwaar gelovigen’ (twijfelend over hun behoud), pasbekeerden (nog niet geschoold in het jargon, leerstellingen, of de christelijke ethiek) of angsthazen. De gelukzoekers (prosperity leer, positief denken, etc.), degenen die denken zonder kerk ook prima christen te kunnen zijn en de onveranderden (ik ben nu eenmaal zo, ik mag blijven, zoals ik ben) worden aangesproken.

Maar christian atheism?

Minder gelukkig was ik met de boektitel. Want hoezo atheist? En wat als Christian atheism volgens Wikipedia inhoudt: “ideology in which the God of Christianity is rejected but the moral teachings of Jesus are followed.” Dan zou je immers wel vergeven (in wiens naam?), geduld hebben, liefdevol zijn, rechtvaardig zijn, je geen zorgen maken, omzien naar je naaste, etc. etc. maar dan zonder God. 4 kenmerkende overtuigingen van het christian atheism zijn:

 1. The assertion of the unreality of God for our age, including the understandings of God which have been a part of traditional Christian theology
 2. The insistence upon coming to grips with contemporary culture as a necessary feature of responsible theological work
 3. Varying degrees and forms of alienation from the church as it is now constituted
 4. Recognition of the centrality of the person of Jesus in theological reflection

Vreemd genoeg wordt deze leer (-isme) dus wel geconstrueerd met behulp van theologische kaders. Aangezien een ‘christian atheist’ het ‘christian atheism’ aanhangt, vind ik de keuze van Craig Groeschl (voorganger op LifeChurch.tv) en uitgever Zondervan voor de boektitel op z’n minst ongelukkig. En zo liggen betekenis en bedoeling ver uit elkaar.

ideology in which the God of Christianity is rejected but the moral teachings of Jesus are followedideology in which the God of Christianity is rejected but the moral teachings of Jesus are followed..