Duurzaamheidsheffing prikkelt verkeerd

De 8 oktober 2010 in het Journaal zonder echte uitleg aangekondigde duurzaamheidsheffing, waarin de regering verduurzaming van de energieopwekking rechtstreeks gaat afwentelen op de consument, prikkelde me op diverse punten.

  • lastenverzwaring voor de burgers in combinatie met een sterk verlaagd ambitieniveau van de overheid inzake hoeveelheid duurzaam opgewekte energie. Van het door Balkenende IV beoogde 20% in 2010 naar 14% onder Rutte-Verhagen.
  • keuzevrijheid van burgers om grijze danwel groene stroom, vaak is de laatste zelfs duurder dan de eerste, wordt doorkruist met een algemene belastingmaatregel die voor elke consument geldt. Net zo slecht te beïnvloeden als de door de netbeheerder in rekening gebrachte tarieven.

Dus alle goede bedoelingen van de laatste jaren ten spijt, zo trof ik een rapport van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA uit 2000 Partners in Duurzaamheid, je had net zo goed géén groene stroom kunnen afnemen, of de energiemarkt kunnen vrijgeven, als je als overheid zó ingrijpt. Oud-premier en formateur Ruud Lubbers opperde in juni 2010 nog een vervanging van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) door een Energie Ontwikkelingsinvestering (EOI). “Die moet minder gericht zijn op exploitatie en meer op innovatie, ontwikkeling van technologie en economische haalbaarheid, waardoor duurzame initiatieven meer toekomstbestendig zijn.” Hoopvol besloot Lubbers zijn opiniestuk met “Zo kunnen CDA, D66 en GroenLinks samen gaan voor een ’dubbel rentmeesterschap’”….om vervolgens zelf te faciliteren dat een VVD-CDA-PVV kabinet onderzocht werd.

Overigens lees ik in het in 2009 al door Maria van der Hoeven aangekondigde beleid het ‘oud nieuws’ gehalte van het oktober 2010 bericht: “De minister wil een zogenaamde SDE-heffing invoeren, genoemd naar de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie. Deze regeling is het belangrijkste instrument van het kabinet voor investeringen in duurzame energie (wind, zon, biomassa, waterkracht). Tot 2012 heeft de minister nog bijna 900 miljoen euro beschikbaar om de investeringen in duurzame energie te kunnen doen. Vanaf 2012 zal een volgend kabinet extra moeten investeren om de doelstellingen te kunnen halen. Daardoor zullen de kosten oplopen. De SDE-heffing kan zowel op de elektriciteitsprijs als de gasprijs komen.”

Wat is de oorzaak: Nederland is laat begonnen met ‘groene’ investeringen. Het aandeel duurzame energie was in 2009 met 3,4% nog laag, zeker in vergelijking met Duitsland, waar sinds 2000 grootscheeps in duurzame energie is geïnvesteerd en het aandeel duurzame energie al 14% was. Hoezo braafste jongetje van Europa?