Leonard Sweet en Frank Viola – Jesus Manifesto

Leonard Sweet en Frank Viola schreven Jesus Manifesto om de essentie van het christelijk geloof: Jezus Christus in alle facetten te herontdekken en de plek te geven die Hem toekomt. Veel energie ging en gaat verloren in discussies over vorm, theologie, leerstellingen, activiteitenprogramma’s in kerken en gemeenten, structuur en behoud van positie, macht, geldstromen, etc. dat de Kerk zou vergeten waaraan zij haar bestaan, ontstaan en toekomst te danken heeft.

De Jesus Manifesto gaat getrapt steeds dichter en dichterbij. Van de bron van waarheid, waarde, goedheid, veelkleurigheid tot de ondoorgrondelijke keuze afstand te doen van het God-gelijk zijn, mens te worden, onder ons te leven, te sterven voor onze zonden en in handel en wandel Zijn Vader te reflecteren. Maar ook Zijn rol ten opzichte van de Vader en Heilige Geest, het bijzondere van zijn rol als bruidegom, terwijl de Kerk als bruid mag fungeren. Sweet en Viola staan nadrukkelijk stil bij de boom des levens die in preken en associaties heel wat minder prominent is dan de boom van de kennis van goed en kwaad. Wat het betekent als Jezus in ons leven werkzaam is, leidt tot prikkelende uitspraken als dat WWJD (what would Jesus do?) veel minder relevant is dan “What does Jessus want to do now through me…through us?” Perspectiefwisselingen alom. Is het imiteren van Christus, of implanteren van Zijn goddelijke natuur in ons? Moeten we bidden om meer en meer gelijk te worden aan Christus (alsof het van ons werken afhangt) of zijn we aarden vaten, waarin een goddelijke schat bewaard en vandaar uitgedeeld wordt?

Waarom gaan zoveel boeken uit de top-100 “christelijke” boeken over ons (hoe word ik, hoe kan ik, leer…, doe dit, laat dat, succes, zegen, etc.) en niet over Christus? Jesus Manifesto is typisch zo’n boek, dat je na eerste lezing denkt te ‘pakken’, maar er staat zoveel wijsheid en openbaring in, dat regelmatig terugpakken, herontdekken, laten bezinken zeker op z’n plaats is. Sinds de uitgave op 1 juni werd het boek bij Amazon al #6 in all books, #2 in nonfiction, #1 in Christianity, en terecht. Ben je het hartgrondig eens met de Jesus Manifesto, kun je deze online onderschrijven.