Jack Fortenberry – Corinthian Elders

Jack Fortenberry vroeg me dit voorjaar zijn boekje / essay Corinhtian Elders te lezen en te bespreken. Het is een oproep terug te keren naar Paulus’ model voor gemeentezijn om God te verheerlijken. Corinthian Elders leest als een verkorte versie van de de eerder gelezen en besproken boeken Reimagining Church, Pagan Christianity en From Eternity to Here van Frank Viola. Fortenberry duikt in de problematiek die schuilt in de keuze om gemeentevorming, -leiding en -behoud te koppelen aan hiërarchie, de voorganger als eenmansfunctie en bezoldiging van voorgangers en oudsten. Niet heersen over, maar leiding geven aan / overzien / hoeden, zoals de bijbel ook helder opdraagt. Nergens wordt de instelling van een ambt in de letterlijke zin van officiële functie, apart gezet van de gemeente opgedragen. Het is een fout die in veel kerken en gemeenten tot vandaag aan toe z’n gevolgen heeft. Leken zijn gescheiden van kader. En zo krijgt alleen de voorganger (dominee / pastoor) of oudste (ouderling) het ‘recht’ te spreken, onderwijs te geven, maar ook de plicht zich voor dit ‘ambt’ te bekwamen met een theologische opleiding, seminarie of bijbelschool. Betaling van het kader versterkt de scheiding, waarmee gemeenteleden / leken zich dom kunnen houden, niet hoeven participeren in de samenkomsten en slechts de banken warm houden. Het Nieuwtestamentische model van de ‘elkaars’, samen Gods wil zoeken en ‘telkens wanneer jullie samenkomen, heeft een ieder iets’ is principieel en essentieel anders. Christus is het hoofd van de Gemeente, niet dat van de dominee of oudste. De 92 pagina’s in grote letter lezen snel, maar raken tevens de essentie van de worsteling waarmee ook de gemeente van Corinthe in de tijde van Paulus te maken had. Wil je meer weten, kun je ook terecht op www.biblicalelders.com, het boek gratis downloaden als e-book of de PowerPoint presentatie oppikken. Dat kan opdringerig overkomen, maar betweterigheid is niet de achterliggende motivatie het boek te schrijven. Wel een hartsverlangen “By eliminating our use of a favorite teacher and turning to New Testament commands in order to grow in the knowledge of our Father, we will have an unobstructed view of Christ. By our progress in understanding and trusting the person and character of Jesus Christ, God will grow us into conformity with His joy, holiness and loving kindness.”