Een loopje rond Kraggenburg

Ik wilde vandaag één dag van de Swaddekuier tweedaagse meedoen om m’n 40km-ritme erin te houden. Bij de check vrijdagavond zag ik, dat ik me van tevoren had moeten inschrijven. Geen bespiegelingen dus over het onbekende land rond Buitenpost in het grensgebied tussen Friesland en Groningen. Uit het Toeractief 3 routeboekje sprak de route rond Kraggenburg me wel aan. Op de Mooiste wandeling van Nederland blijf je ten noorden van Vollenhove en Kraggenburg. Vertrekpunt van de route was hotel Van Saaze in Kraggenburg.

De etappe van Kadoelersluis over de voormalige zeedijk langs het Kadoelermeer, het ommetje door Vollenhove en aan de overzijde van het Vollenhovekanaal weer terug was wel mooi. Helaas bevatte de routebeschrijving in de aansluiting grasdijk langs het kanaal richting het Waterloopbos opnieuw een fout. Het Waterloopbos was tot 1990 eigendom van het Waterloopkundig Laboratorium, waar 50 jaar onderzoek naar waterbouwkundige werken werd gedaan. Proefopstellingen in het bos laten de uitgevoerde opdrachten nog zien. Informatieborden vertellen de achtergronden van de werken. Slechts een paar installaties zijn echt de moeite waard, het gros is in het bos achtergelaten steen- en ijzerafval, dat ook grondiger opgeruimd had mogen worden.Het Voorsterbos is één van de oudste bossen van de jongste provincie. Op het keileem van de net drooggevallen Noordoostpolder werden de bossen in 1944 geplant. Tussen de bomen dus veel nattigheid, rietkragen en paddenstoelen. De aansluiting van de aanwijzingen op het stuk tussen Voorsterbos en het Kadoelerveld klopte helaas niet, maar in de gids was ook een kaart opgenomen. Het Kadoelerveld is een natuurontwikkelingsproject van Natuurmonumenten. 30 hectare voormalig bouwland is getransformeerd tot een natuurgebied met heuvels, een beek en waterpartijen. Bij de Kadoelerplas is een een steile wand gegraven, waarin ijsvogels en oeverzwaluwen kunnen nestelen. Klinkt goed, maar de route voerde over een oorspronkelijk als doorlopende weg vanaf de Kadoelersluis naar de Kraggenburgerweg gepland open terrein. Veel te breed voor een schelpenpad, dat 3,3km gevolgd moet worden. Ik had het gevoel meer langs dan door de natuur te lopen.

De beschikbaarheid van GPS bestanden van deze route in KML en GPX formaat maakte me benieuwd naar software op de BlackBerry die dergelijke formaten kan inlezen en gebruiken. Het bracht me bij het gratis GPSLogger. Natuurlijk ging de papieren routebeschrijving mee, en dat was maar goed ook. Ik kon het programma niet in zo’n stand krijgen, dat hij me instructies over de te volgen route gaf. Hooguit afstanden en richting naar een volgend coördinaat. De natuur, zoals een overvloed aan paddenstoelen, padden en pollen, vogels en waterpartijen waren boeiender om naar te kijken en te fotograferen, dan te staren naar m’n BlackBerry.