Eline Crijns – Succes met uw managementboek!

De laatste maanden valt me in de periodieke Manager & Literatuur krant op wat voor stortvloed aan ‘managementboeken’ op de markt wordt gebracht, veel ervan nog geen 200 pagina’s dik. Dat kan je op twee gedachten laten hinken:

1. genoeg gelezen, er is niets nieuws onder de zon! Op naar de praktijk!

2. wat zij kunnen, kan ik ook!

Zelf lees ik momenteel meer romans, hoewel ik wel te porren was voor een ‘reageer snel en win een exemplaar van dit boek’  oproep van de redactie van M&L. Met succes, zo bleek 3 mei. Voor degenen die nadrukkelijk met de 2e gedachte spelen, is Eline Crijns je hulp met Succes met uw managementboek! Het is een kleine wereld. Crijns is ervaren projectleider met een passie voor het boekenvak. Na de opleidingen Bureauredactie en Uitgeverij van het VOB, stort ze zich nu op Inleiding Literatuurwetenschappen en start met de Master Redacteur/editor, beide aan de Universiteit van Amsterdam. Van huis uit is ze Bedrijfskundige en heeft ze zeven jaar als organisatieadviseur gewerkt. Voor M&L schrijft ze een interviewserie met bekende schrijvers van managementboeken. Combineer e.e.a. en je krijgt Crijns Uitgeefprojecten. Van 90 adviezen ter inspiratie tot publicatie verwacht ik dus de kneepjes van het vak.

Zo’n 300.00 Nederlanders dromen van een bestseller te schrijven. Gezamenlijk sturen zij jaarlijks z’n 300.000 manuscripten in. Voor de duizenden managementboekschrijvers-in-de-dop biedt Crijns steun met praktische 90 tips, verdeeld over:

  • de start van een schrijfproject (inspiratie, alleen of samen schrijven, moet het wel een boek worden, doelgroep)
  • een uitgever zoeken (zelf uitgeven, laten uitgeven, kostenplaatje, ISBN)
  • het schrijfproces (discipline, writer’s block, structuur, vorm, taalgebruik)
  • de inhoud van het boek (schrijven is schrappen, redactie, meelezen, index, notenapparaat)
  • het productieproces (kopij, proefdrukken, beeldmateriaal)
  • marketing en promotie (zelf doen of laten doen, online en offline promotie)

Als illustraties van haar tips zijn citaten van collega managementboekenschrijvers opgenomen die een blik achter de schermen geven en het beeld van 10% inspiratie en 90% transpiratie bevestigen. Als er één tip achterblijft na het doornemen van dit boekje is het ‘bezint eer ge begint’. Om je eigen doelgroep toegevoegde waarde te geven ten opzichte van alles wat al gezegd en opgeschreven is, versus de inspanning en doorlooptijd die met de vorm ‘boek’ gemoeid is, kan een alternatief, weblog, los artikel in een vaktijdschrift, podcast of een presentatie bij een vakvereniging, aantrekkelijk zijn.