Daniel Pink – Drive, de verrassende waarheid over wat ons motiveert

Van Daniel Pink las en besprak ik in 2008 A Whole New Mind, waarin de ondertitel ten onrechte de indruk wekte dat de toekomst aan de right brainers is, terwijl Pink juist een gebalanceerde aandacht voor zowel met linker- als rechterhelft geassocieerde paradigmata en gedragingen betoogde. Nu is Pink terug met Drive over onze motivatoren.

Wat motivatie betreft is ons jarenlang in de 20e eeuw geleerd, dat externe motivatoren, de wortels (beloningen) en stokken (straffen) ons het sterkst prikkelen om iets te doen. Zo is ook management ingericht, de ander beïnvloeden die dingen te doen die jij wilt, even heel kort samengevat. Diverse wetenschappers hebben al decennia geleden aangetoond, dat met name de intrinsieke motivatoren belangrijk zijn in een lange termijn boeiend houden van activiteiten en dus geboeid houden van mensen. Dat werkte best goed voor routinematige taken, maar tegenwoordig niet meer. De nieuwe benadering heeft drie essentiële elementen:

  1. autonomie: het verlangen om de regie te voeren over je eigen leven
  2. meesterschap: de drang om steeds beter te worden in iets wat ertoe doet
  3. zingeving: de behoefte om te doen wat we doen in dienst van iets groter dan jezelf.

Pink onderscheidt, als eerbetoon aan McGregor’s X/Y verdeling, type X-gedrag, gedrag dat meer wordt ingegeven door extrinsieke dan door intrinsieke verlangens en dat minder gericht is op de inherente voldoening van een activiteit en meer op de externe beloningen die het gevolg zijn van een activiteit. Beter is het type I-gedrag, dat minder is gericht op externe beloningen en meer op inherente voldoening van de activiteit zelf. Flow van Mihaly Csiksentmihalyi is een kernbegrip hierbij. Aansprekende voorbeelden van bedrijven en personen die appelleren aan type X en type I-gedrag heeft Pink op voorraad, van frauderende MBA’ers tot de 20% fröbeltijd die bedrijven als 3M, Atlassian en Google tot fantastische nieuwe producten en diensten brachten (sticky notes, Gmail, Google News, GTalk en diverse componenten in de Atlassian software suite die wereldwijd bij ontwikkeltrajecten worden gebruikt).

Drive leest als een trein, biedt naast het hoofdwerk samenvattingen voor diverse gelegenheden, van een 140 karakter Twitter samenvatting tot een pagina’s lange die bijvoorbeeld voor deze recensie handig is. Verder is er een toolkit om aan de slag te gaan met de motivatoren in gezin, opleiding en werk, aanbevolen boeken van schrijvers die dezelfde paradigmawisseling beogen en gespreksvragen om in een groep, team of afdeling de dialoog op gang te helpen. Hiernaast een bijna 11 minuten durende audiovisuele samenvatting van Drive.