Verslag Projectmanagement Parade 2010 – Beter presteren door professionaliseren

Na de Nationale Secretaressdag afgelopen donderdag was het gisteren, woensdag 21 april weer de jaarlijkse Projectmanagement Parade, georganiseerd door IPMA-NL in het Nieuwegein Business Center. Beter Presteren door Professionaliseren was het thema en de keynote speech van Prof.ir. Johan Bosch.

Prof ir. Johan Bosch nam ons mee vanaf het prille begin (1964) tot in het huidige decennium rond de aanleg van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn. Van de eerste concrete plannen, de inspraak, besluitvorming, voorbereidingen, aanbesteding, de eerste schop de grond in tot en met de volle uitvoering, inclusief de risico’s, van het project, de verzakkingen in 2008, de politieke druk en de recente herstart. Projectmanagement is er in vele soorten en maten. Je hebt in een dergelijk langdurig project niet altijd als projectorganisatie de regie, en moet je zelf soms reorganiseren tot procesbegeleider.

Na de lunch reikte Computable de Beste Business Case Award 2009 uit. Er waren 5 business cases genomineerd die volgens de jury leidden tot de volgende rangschikking:

 1. St. Antonius Ziekenhuis‘ project met Stone-IT rond besparing op licentiekosten door het gebruik van open source software.
 2. Gemeente Almere heeft zijn dienstverlening naar de eigen medewerkers en de burgers verbeterd
 3. Bol.com kan dankzij Xebia sneller ontwikkelde applicaties in gebruik nemen
 4. Integrale Kankercentra winnen tijd en kunnen daardoor betere zorg leveren doordat Surfnet HD-videoconferencing heeft geïmplementeerd
 5. St. Antonius Ziekenhuis’ verbeterde patiëntregistratie samen met Ricoh.

Mijn keuze uit het aanbod van enkele tientallen presentaties, workshops en lezingen tijdens 3 parallelsessies, voorafgaand aan de Parade gelukkig al mogelijk dankzij een elektronisch programmaboekje, leidde tot de volgende rondgang en inzichten.

Professionaliseren: Groei naar volwassenheid

Wim van Ravenhorst (Projects Director Getronics Consulting) presenteerde een aantal trends rond projectmatig werken en bracht wat diepgang aan in het diffuser wordende opdrachtgeverschap, de veranderende business behoeften en standaardisering. Een aantal lessen:

 • projectleiders zijn procesorganisators
 • professionaliseren kan niet als individu, maar vanuit een visie op het collectief
 • alleen een holistische aanpak zet zoden aan de dijk
 • een projectmanagement community in de eigen organisatie is noodzakelijk

Het professionaliseren van incompetentie

John Hermarij van de in oprichting zijnde IPMA-NL interessegroep Praktisch professionaliseren betoogde aan de hand van een aantal stellingen en bewust gekozen cirkelredeneringen hoe gevoelig we als projectmanagers en projectmatig werkende organisaties zijn voor incompetent gedrag. Oprechte zelfreflectie leidt tot een verkleining van incompetentie, maar juist certificeringstrajecten of 360-graden instrumenten hebben de neiging om jezelf beter voor te doen dan je bent of handelt. Tevredenheid over jezelf leidt tot incompetentie. Door direct persoonlijke ontwikkeling eraan te koppelen leidt dit tot tevredenheid over jezelf. Mits gegrond heeft persoonlijke ontwikkeling wel het beoogde effect.

Hermarij was heel duidelijk: collaboreer je of word je een verzetstrijder. Vervolgens belichtte hij de onheilige drie-eenheid van sponsoren, vereniging en goeroes rond projectmatig werken en een Projectmanagementparade of het organiserende IPMA-NL. Bewust provocerend en dus met een grote kern van waarheid. Een zaal vol hing aan John’s lippen.

 • Incompetentie maakt elk simpel project complex
 • Bij elke incompetente opdrachtgever hoort een incompetente projectmanager
 • Met een methode professionaliseer je niet, met mensen wel
 • Professionaliseren is iets anders dan formaliseren
 • Liever een projectmanager die kan plannen dan één die kan praten
 • Best practice is wat iedereen al doet, heeft dus niets te maken met professionaliseren
 • Certificeringen, methodieken, adviseurs en trainingsbureaus rijzen als paddenstoelen uit de grond. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als professionaliseren.

Het managen van commerciële projecten

Het leuke van de Parade is, dat je ook over de grenzen van IT-gerelateerde projecten in de financiële sector heen kunt kijken en ervaringen kunt uitwisselen. De reden om Joris van Thiel‘s presentatie als Business Improvement Manager bij Heineken bij te wonen. Hoe organiseer je succes met een commercieel project? Hoe vindt projectbeheersing bij een A-merkenbedrijf in de FMCG sector plaats? En hoe is de relatie tussen opdrachtgever en projectmanager. De aanwezigen mochten op biervieltjes vragen stellen, waarop Joris met de deelnemers vanuit praktijkervaringen en vergelijkingen met verzekeraars, bouwbedrijven en openbaar vervoer tot antwoorden kwam. Het was inmiddels 16.30u, dus ruimschoots over tijd, net een echt project.

Coen Jutte – alles is relatief

De afsluiting van Coen Jutte waarmee de dag nog eens gerelativeerd en geëvalueerd zou worden, miste ik zodoende. Voor het menselijk netwerken tussen de programma-onderdelen door was verrassend weinig tijd over, hoewel die momenten nuttig besteed zijn. Een geslaagde Parade met een aantal persoonlijk spiegels. Op #pmp2010 zijn alle tweets over de Projectmanagement Parade 2010 terug te vinden. Want twitteren, dat deed zelfs IPMA-NL bestuurslid Joop Schefferlie inmiddels.