Zelenka – Connect! (2008) – Lanting – Connect! (2010) connected

Anne Truit Zelenka - Connect!In 2008 schreef Anne Truitt Zelenka Connect! A Guide to a New Way of Working. Ik besprak het boek in maart 2008. Zelenka haalt de krenten uit de pap voor wat betreft werkplek, keuze van telefoon, computer en online diensten. Connect! biedt handige aanwijzingen om dingen gedaan te krijgen, efficiënt met de stroom e-mails, RSS-feeds en andere vragen/verstoringen/afleidingen om te gaan. Het schept helderheid in mogelijke werkvormen om van hobby werk te maken en andersom, betrekt zaken als persoonlijke financiën, het belang van ‘echte’ relaties, oog voor de gevaren van burnout, overspanning en frustratie. Kortom: de technische en persoonlijke component in Het Nieuwe Werken wordt belicht.

Dik Bijl, auteur van het in januari 2010 besproken boek Aan de slag met nieuwe werken, definieerde in Het Nieuwe Werken (2007) het begrip als:  “een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als aanjager gelden voor een beter(e) inrichting en bestuur van het kenniswerk. Het gaat om vernieuwing van de fysiek werkplek(ken), de organisatiestructuur en -cultuur, de managementstijl en niet te vergeten de mentaliteit van de kenniswerker en zijn manager.”

Connect! (2010)
Als dan begin 2010 blogger Menno Lanting in boekvorm debuteert met Connect! De impact van sociale netwerken op organisaties en leiderschap, trekt dat natuurlijk de aandacht. Heeft Lanting leentjebuur gespeeld bij Zelenka? Organisaties en leiderschap riekt naar de zakelijke toepassing van of inderdaad minstens de impact van sociale netwerken op onze economie, met bedrijven en organisaties als waardetoevoegers. Hans van der Klis, inderdaad familie, interviewde in januari Lanting voor Manager & Literatuur en tekende op: “Ik wil proberen duidelijk te maken hoe mensen dit soort nieuwe digitale mogelijkheden gebruiken. Ik heb CEO’s gesproken die mij vertelden dat zij hun medewerkers misschien weer iets meer als mens moesten gaan behandelen. Dat is fijn om te horen. Online sociale netwerken lijken van een afstandje bezien misschien onpersoonlijk, maar dat zijn ze niet. Ze voorzien in een belangrijke behoefte: mensen willen met elkaar verbonden zijn.”

De productiviteitsparadox is springlevend
Lanting komt na de inleidende hoofdstukken, zoals je die in andere boeken over social media ook vindt, op de toepassingen in product- en dienstontwikkeling, hrm, marketing en klantenservice. Gartner is ronduit pessimistisch over het werkelijk landen in de zakelijke omgevingen voorbij deze makkelijke toepassingen rond interacties met (potentiële) klanten en werknemers: “only 25 percent of enterprises will routinely utilize social network analysis to improve performance and productivity.”
Bedrijven kunnen een ontmoetingsplek worden voor connecties en creativiteit, maar dat gaat niet vanzelf, klinkt me als een open deur. Connecties van mensen en het ontmoeten en toepassen van creativiteit zijn de fabric van – hopelijk – elke organisatie. Het ‘andere leiderschap’ , of het daadwerkelijk te gelde maken van nieuwe producten en diensten gaat ver voorbij het toestaan van gebruik van sociale media, volgen van profielen van kandidaten en het twitteren met klagende klanten, of het aannemen van feature requests via een forum.

Echt, iedereen CEO?

Want, als bijgaande presentatie van Lanting tijdens het De Baak Innovation Seminar de diepgang en reikwijdte van Connect! verwoordt en verbeeldt, start de eerste plaat al verkeerd. Die For The Birds (Pixar) gaat over samenwerken in groepen, verschillende rollen en reacties op indringers. De simpele definitie ‘een leider is iemand die vrijwillig gevolgd wordt’ maakt al snel ‘iedereen CEO’. Zo lang dit beoogt je cirkel van invloed uit te leggen, of uit te leggen dat iedereen interessant is op één of meer vlakken, OK, maar niet als het om management of leiderschap gaat. Want maatgevend is niet ‘online netwerken bouwen om problemen op te lossen’. Daarmee win je geen delfstoffen, bouw je geen machines of verkoop je verzekeringen. En wacht even. Alls iedereen leider is, waar zijn de volgelingen dan?

Mensen boven media

Belangrijk is de connectie tussen mensen, media zoals een online platform, een telefoon of een koffietafel, blijven ondersteunend. Het gaat erom, dat mensen elkaar weten te vinden om samen te werken, problemen op te lossen, plezier te hebben en – in commerciële organisaties – winstgevend en duurzaam producten en diensten aan de man te brengen. Connect! ja. Productiviteit inleveren voor het rondhangen op Twitter of Facebook voor privé-zaken, zoals voorheen en nog steeds massaal gesurft wordt op het web onder werktijd, nee. Als ‘je krijgt de leider die je verdient’ opgaat, kun je dus zelf de openheid,  verbondenheid en affiniteit met moderne middelen beïnvloeden.