Mim El Messaoudi – Amira Wallada of het verhaal van een geheime liefde

Mim El Messaoudi is van Belgische komaf, maar gebruikt de naam van haar Marokkaanse echtgenoot omdat hij haar Grote Verteller is. Berberse en Arabische vertellingen overgezet en een multiculturele samenleving staan centraal in haar romans. In Amira Wallada of het verhaal van een geheime liefde (2009) hervertelt ze de liefdesgeschiedenis van prinses Wallada bent El Moustakfi (1011-1091) en de dichter Al Walid Ahmed Ben Abdellah Ibn Zaïdoun (1003-1070). In 711 vervoverden de Arabieren vanuit Marokko het Iberisch schiereiland en concentreerden hun macht in Andalouisë, het zuiden van Spanje waarin zich het koninkrijk Cortoba bevond. Dit koninkrijk werd geregeerd door de Omeyyade dynastie. Het huwelijk van kalief Mohamed III en Abla, dochter van een schatrijke Berber, werd gezegend met één dochter, Wallada. Deze prinses ontmoet op zekere dag de dichter Al Walid. Hun verhouding moet geheim blijven, maar geïntrigeerd door zijn wijsheid, maakt Wallada hem tot speciaal ambassadeur. De buitenlandse betrekkingen worden aangehaald en de droom om de omliggende koninkrijken met dat van Cortoba te verenigen lijkt gerealiseerd te kunnen worden. Totdat Al Walid toch niet van Wallada’s dienstmeisje kan afblijven, en het einde van de relatie met Wallada, de dienstbetrekking en verworvenheden van Al Walid de straf zijn. Echter, ook het liefdesverdriet eist tol van beide partners. Wanneer Al Walid in ballingschap op latere leeftijd trouwt met een andere vrouw, een zoon verwerkt is Wallada’s jaloezie tot tophoogte gestegen, maar of er een troostvol, happy end is….