Scott Allen e.a. – The Emergence of the Relationship Economy

Emergence of the Relationship EconomyDe auteurs van The Cluetrain Manifesto, waarin de stelling ‘markets are conversations’ werd geponeerd, pakken door in The Emergence of the Relationship economy. Zij zien dit als “The people and things we are connected with in our personal networks, who or that distribute or consume our capital, which in turn influences our individual production outputs.”. Het boek onderbouwt de argumenten dat social media en technologische ontwikkelingen een nieuw medium voor uitwisseling van economische waarden creëert. Dat zowel individuen, bedrijven, instituten en organisaties een vitale rol spelen in de opkomende relationship economy. Traditionele media en partijen zullen vervangen worden, de ‘marktwaarde’ bedraagt miljarden en tezamen dragen deze economie bij aan de effectiviteit en efficiency van verbindingen tussen mensen. Dat verbinding een menselijke basisbehoefte is en dus adequaat ingevuld moet worden, is de rode draad in het boek.
De schrijvers gaan in eigen bijdragen een groot aantal factoren bij langs die spelen rond de opkomst van de relationship economy: van tijd en kennis, technologie, economie, cultuur, invloed, media, verschillen in geslacht, relaties, politiek, menselijke aspecten tot het leren en plannen van een implementatie. Sommige factoren zijn daarbij beter uitgewerkt dan andere, maar duiden ook op een geheel nieuw onderzoeksveld, dat verder empirisch onderbouwd moet en kan worden. Voor hen die bekend zijn met bijvoorbeeld Peter Senge’s systeemdenken, Geoffrey Moore’s Crossing the Chasm and Malcolm Gladwell’s The Tipping Point zullen veel herkennen. De schrijvers hebben veel inzichten rondom (persoonlijke) netwerken en het gebruik ervan in bedrijven, politiek, maar ook privé bij elkaar gebracht. De spelregels rondom netwerken zijn enorm veranderd, en wat betreft de schrijvers neem je een kikkersprong om je concurrenten voor te zijn. Een waardevolle bijdrage in het denken over relaties, economie en sociale netwerken.