Kate Grenville – Het verre paradijs

kategrenvillehetverreparadijsDe Australische schrijfster Kate Grenville heeft voor Het verre paradijs (oorspronkelijke titel The Lieutenant) dankbaar gebruik gemaakt van de vele historische bronnen rond de eerste expeditie die in 1787 vanuit Engeland naar New South Wales en het latere Sydney voer, kennismaakte met de plaatselijke aboriginals en dankzij een briljant wiskundige, astronoom en polyglot William Dawes. In Grenville’s geromantiseerde versie is het de in het begin van het boek wat licht autistisch aandoende Daniel Rooke die opgaat in getallen, als kleuter al priemgetallen verkent en op school maar weinig van relaties en vriendschappen moet hebben. Na klassieke talen te hebben gestudeerd komt hij bij de marine terecht en wordt in 1787 uitgezonden op de eerste vloot richting New South Wales met een zending veroordeelden. Eenmaal aangekomen ontginnen ze het land en ontstaat er langzaam maar zeker een interactie met de aboriginals. In het bijzonder het jonge meisje Taragan leert Daniel elementen van de plaatselijke taal. Daniel heeft zich erop toegelegd niet alleen in opdracht van de Britse koning meterologische en astronomische metingen te doen, te wachten op de terugkeer van de komeet van Halley, maar ook de grammatica en het idioom van de plaatselijke bevolking te ontsluiten. De gevraagde discipline van Rooke als luitenant conflicteert steeds sterker met zijn drang naar een samen-leving. Wanneer Rooke met zijn jeugdvriend en meerdere Silk een strafexpeditie moet uitvoeren nadat één van de jachtopzieners was vermoord door een inboorling, besluit Rooke ten leste tot het weigeren van verdere dienstbevelen. Hij wordt 2 jaar na aankomst in Sydney Cove op de Gorgon naar Engeland teruggestuurd. Het verhaal springt voor het slot 50 jaar verder. Daniel is inmiddels 73 en slijt zijn oude dag op het Caraïbische eiland Antigua, waar hij zich de laatste tientallen jaren heeft ingezet voor het welzijn van de slaven. Met een enorme aanloop, een opgebouwde spanning in de betrekking tussen Daniel en Taragan (hoe gaan de ontdekte wederzijdse gevoelens zich ontwikkelen?), heeft het boek zo een vrij abrupt slotakkoord, weg van Australië en is de hoop om ooit terug te zijn in het nieuwe land vervlogen. Een indrukwekkende roman die in de spreekwoordelijke ene adem uitleest je als een ontdekkingsreiziger meeneemt naar de wortels van Sydney en de ontegenzeggelijke inbreuk die de oude op de nieuwe wereld heeft gemaakt.