Anko Tijman en Eric Jijmink – Testen2.0 de praktijk van agile testen

Het gemis van uitgewerkte gedachten over agile testen was voor Ordina concullega’s Anko Tijman, Eric Jimmink en anderen aanleiding om de handschoen op te pakken en zelf een boek te schrijven. Ik had het boek Testen2.0 al maanden in m’n bezit, al uitgeleend aan m’n testmanager tijdens de opstart van een Scrum project eerder dit jaar en de afgelopen dagen zelf maar doorgelezen. Allereerst complimenten met deze vooralsnog redelijk unieke uitwerking en al helemaal uniek in het Nederlandse taalgebied. De plek die de testdiscipline in Agile projectmanagement methoden / aanpakken als Scrum, XP, DSDM/Atern en RUP kan innemen, wordt langs zowel aanpak, benodigde vaardigheden, hulpmiddelen, praktijkverhalen, valkuilen en geleerde lessen uitgewerkt. De schrijvers brengen verbinden de bekende wereld van TMAP, TestFrame en Risk Based Testing met die van Agile software ontwikkeling en de daarbij horende principes. Maar ook andersom: hoe kunnen agile (test)principes toegepast worden in watervalmethoden als LAD en V-model. Het boek pelt Testen2.0 via een aantal thema’s af: de trend 2.0 (web 2.0, voordelen van de Testen2.0 aanpak), de agile context, de agile vaktaal, Testen2.0 in de praktijk, de methodische inbedding van Testen 2.0, de transitie naar Testen2.0 en de rol van de agile tester. Terugkijkend op de afgelopen jaren met DSDM, RUP en Scrum projecten biedt Testen2.0 veel, heel veel, lessen voor een volgend traject. Juist door het boek te lezen na één of meer agile projecten in de praktijk gedaan of meegemaakt te hebben, herken je meer en heb je ook meer aan de context, inbedding en het zo helder beschrijven van principes, vaardigheden en tips.