Suzanna Jansen – Het pauperparadijs

Na Wil Schackmann ‘s boek De proefkolonie over de eerste kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord en in mindere mate de later ontstane kolonieën, zoals Wilhelminaoord, Willemsoord en Veenhuizen, geeft  journaliste Suzanna Jansen in Het pauperparadijs via de familielijn inzicht in het leven in Veenhuizen. De sociale stigmata en de worsteling om uit de beperkingen van armoede en godsdienstige voorkeuren te komen vormen de aangrijpende verhaallijn startend bij Roza Dingemans en haar nazaten. Van het wonen in de nabijheid van Veenhuizen, de terugkeer naar de kolonie, de verhuizing naar het nieuwe tuindorp Oostzaan aan de overzijde van het IJ, en later naar het slechter bekend staande Floradorp. Hoe een dubbeltje maar met moeite in de persoon van de auteur echt een kwartje wordt. Jansen heeft ervoor diverse archieven doorgeworsteld, gesprekken gevoerd met huidige beheerders van Veenhuizen, waar enkele jaren geleden het Gevangenismuseum werd geopend. Het pauperparadijs geeft daarmee een andere inkijk op de werkwijze en impact van de Maatschappij dan De proefkolonie en levert een zeer leesbaar en persoonlijk relaas op.