Jitske Kramer – Normaal is anders!

Met een titel die evengoed achterstevoren gelezen en gebruikt kan worden en de ondertitel ‘leidinggeven aan culturele dynamiek’ in teams is Jitske Kramer erin geslaagd culturele dynamiek binnen de invloedsfeer van een manager te brengen. De introductie van Normaal is anders! begint dan ook stellig: “Een cultureel intelligente manager heeft het vermogen om de culturele diversiteit in een team tot een kracht te maken door het potentieel aan creativiteit te benutten.” Dus geen beperking in denken alsof culturele verschillen alleen optreden op moment dat je gaat uitbesteden naar India, tussen Randstedelingen en mensen uit de spreekwoordelijke provincie kunnen verschillen minstens evengroot zijn. Ook geen beperking tot alleen (tijdelijke) projectteams, want wat doe je met uiterlijke verschijningen als een hoofddoekje, boerka of een verzoek een gebedsruimte in te richten op kantoor? Maar ook eenvoudiger lijkende zaken als werktijden, loyaliteit, afspraken nakomen en respect voor hiërarchie. Als leidinggevende van een cultureel divers team heb je twee specifieke uitdagende taken: het reguleren van uitsluitingsmechanismen en het voorkomen / oplossen van culturele misverstanden. De link met creativiteit giet Kramer in de vorm van “creërend leiderschap” dat nodig is om de uitdagingen tot een op grotere creatieve hoogte presterend team te leiden. De auteur werkt een model uit met zogenaamde stapstenen (psychologische reacties op het onbekende) en drie fasen: openstellen, exploreren en creëren. Door vanuit drie posities (ik, ander, wij) naar het team te kijken wordt zowel de leider als teamlid geholpen bij het onder ogen zien van de eigen cultuur, de culturele verschillen ten opzichte van de ander en het kracht die juist van het benutten van de verschillen tussen mensen kan uitgaan. Onderling vertrouwen, participatie en loyaliteit in plaats van weglopen voor verschillen, uitsluiten of krampachtig zoeken naar een grootste gemene deler (vaag multi-culti geneuzel). Normaal is anders! is een waardevolle aanvulling in de managementbibliotheek en in de verrijking van teamwerk in de dagelijkse praktijk.