Paul van der Voort – Het innovatieboek

Syntens ‘ Paul van der Voort heeft innoveren van droom tot daad uitgewerkt in deze Nederlandstalige, praktische handleiding die zowel voor studenten, mensen in het bedrijfsleven of overheidsorganisaties bruikbaar is. Van der Voort staat eerst stil bij innovatie en de waarom-vraag ervan. Ontstaan innovaties spontaan, wat noem je wel/niet innovatie en wat is de noodzaak om te innoveren? Aan de hand van de reeks dromen, denken, durven en doen werkt de auteur het proces van innoveren verder uit. Een geleide innovatie dus als insteek, met veel praktijkvoorbeelden en verwijzingen. Als derde onderdeel worden de diverse bij innovatie(projecten) benodigde rollen toegelicht, waarna stilgestaan wordt bij mogelijkheden het innovatievermogen van organisaties verder te vergroten. Juiste mensen, heldere afspraken en toegang tot hulpbronnen zijn daarbij onontbeerlijk. Daarom besluit Van der Voort met een toelichting op innovatie-organisatie Syntens en diverse organisaties / bronnen om verder te kunnen als innoverende organisatie. Veel managementtheorieĆ«n en modellen worden kort toegelicht of in context van innovatie en organisaties geplaatst, zonder de achterliggende werken te kopiĆ«ren. Zie het innovatieboek ook vooral als samenhangende overview van het veld van innovatiemanagement.

Op sdu.nl vind je gratis presentatiemateriaal bij elk hoofdstuk van dit boek.