Frank Viola – From Eternity to Here

 Na zijn boeken Pagan Christianity en Reimagining Church werkt Frank Viola in From Eternity to Here Gods doelen met de mensheid verder uit. Doelen die niet hun aanleiding hebben in de zondeval (Heilsplan, reddingsplan), zoals vaak wordt beweerd, maar al van vóór de schepping van de mens. Het boek behandelt in drie delen
1. het zoeken naar een de Bruid van God voor Zoon Jezus Christus
2. het zoeken van een huis op aarde om in te wonen door levende stenen in te zetten op Jezus Christus, de hoeksteen en fundament.
3. het stichten van een gezin, waarvan Jezus Christus de eerstgeborene is.
Er zijn zoveel schatten in de Bijbel over deze onderwerpen te vinden, dat je er – ongeacht het aantal keren dat je de Bijbel hebt gelezen – er veel nieuwe zult ontdekken. Wat een geweldige aard, positie, familieband, etc. hebben we als collectief van christenen! We zijn Jezus Christus’ zichtbare manifestatie op aarde, Zijn lichaam. We mogen samen als levende stenen een tempel van God vormen. En we mogen ons broers en zussen van Hem noemen en via Jezus Christus Zijn Vader, God kennen, Zijn liefde ervaren, Hem bevragen en horen.

Elk deel bouwt voort op het vorige. En om de tweedeling tussen het Koninkrijk van God dat met Jezus Christus gekomen is, en het Koninkrijk van God dat nog volledig openbaar moet worden, laat Viola in het voorlaatste hoofdstuk zien hoe een en ander en vandaag de dag uit zou moeten zien. Dat doet hij aan de hand van:
1. Communion: heb de Heer Jezus Christus lief als Zijn bruid en leer te leven vanuit, door en voor Hem.
2. Corporate Display: als participerende leden van Christus’ lichaam functioneren. Niet jouw persoonlijke relatie met God staat centraal, maar het als lichaam kunnen functioneren door allen leden te zijn van het lichaam.
3. Community Life: het leven delen als gezin van God en demonstreren van Gods koninkrijk aan een gebroken wereld.
4. Commission: Gods beeld laten zien, Zijn autoriteit laten gelden op aarde
In het laatste hoofdstuk vertelt Frank Viola over zijn eigen geloofsreis langs allerlei doctrines die uiteindelijk ‘slechts’ dingen / uiterlijkheden / middelen, geen doelen bleken te zijn. Een voor mij herkenbare geschiedenis. En om dan niet het geloof vaarwel te zeggen, maar juist te gaan voor ‘deep ecclesiology’, waar dwars door de al genoemde doelen en zichtbare uitingen heen Christus centraal staat in de Gemeente: geweldig! From Eternity to Here is een bijzonder boek over het meesterwerk van God.