NKJV Chronological Study Bible

      1 Comment on NKJV Chronological Study Bible

Ik heb al jaren diverse bijbelvertalingen in het Nederlands, Engels, Grieks en Hebreeuws. Ook staat een aantal concordanties en bijbelhandboeken in mijn collectie. Daarnaast ben ik al vele jaren een tevreden gebruiker van de Online Bijbel, een jaarlijks geactualiseerde en uitgebreide set elektronische bijbelstudie hulpmiddelen. Al deze boeken nemen de volgorde van de in de 3e/4e eeuw vastgestelde canon aan bijbelboeken als vertrekpunt. Dat geeft ondanks alle intenties toch nog een versnipperd beeld van de rode draad in zowel het Oude als Nieuwe Testament. The Untold Story of the New Testament Church van Frank Viola was al een openbaring. De geschiedenis van het Nieuwe Testament wordt er verteld, zodat je als het ware een reisgezel van de discipelen en apostelen bent. In de laatste jaren werden meer op chronologische leest geschoeide bijbelbewerkingen uitgebracht, The Narrated Bible (F. LaGard Smith, gebaseerd op de NIV vertaling), The Books of the Bible (Christopher Smith, ook gebaseerd op de NIV) en in oktober 2008 de Chronological Study Bible, gebaseerd op de NKJV.

De Chronological Study Bible is verdeeld in 9 tijdperken:

  1. schepping tot 2000 v. Chr.: schepping, eerste mensen.
  2. 2000-1500 v. Chr.: aartsvaarders, opkomst Egypte.
  3. 1500-1200 v. Chr.: ontstaan volk Israël, Egypte, Exodus en verovering van Kanaän.
  4. 1200-930 v. Chr.: stammen en koninkrijk Israël.
  5. 930-586 v. Chr.: uiteenvallen koninkrijk, ballingschap.
  6. 586-332 v. Chr.: ballingschap, terugkeer, wijsheid en Perzisch rijk.
  7. 332-37 v. Chr.: intertestamentaire periode, Griekse en Romeinse rijk.
  8. 37 v. Chr. – AD 30: aankondiging komst en leven van Jezus Christus.
  9. AD 30-100: gemeenteleven, brieven en Openbaringen.

De verhaallijn wordt dan geheel anders. Begin je bijvoorbeeld bij Tijdperk 5, dan lees je afwisselend stukken uit 1/2 Koningen en 1/2 Kronieken, maar krijg je ook met Micha, Zefanja, Spreuken en Jesaja te maken. De vier evangelieën en Handelingen zijn geen vijf afzonderlijke boeken, of een synopsis meer, maar een chronologische verhandeling van het leven en werk van Jezus Christus en het ontstaan van de christelijke Gemeente. De studiebijbel is verder verrijkt met tijdlijnen, kanttekeningen, illustraties, achtergrondverhalen. Op elke pagina staat een soort samenvatting of verklaring van wat je aan het lezen bent. En waar je omschakelt tussen bijvoorbeeld een profetie van Jeremia (Jeremia 13:15-27) en de gevangenneming van Jojakim (2 Koningen 24:10 vv) krijg je even een blokje ‘Transition’ om begrip van de context te krijgen. Aan het eind van het boekwerk staan de culturele en historische – buitenbijbelse – onderwerpen geïndexeerd, een woordenlijst van de Tale Kanaäns, een concordantie en overzicht van kruisverwijzingen in de bijbelteksten, kortom allerhande interessante features.


Voor nog geen $30 is de Chronological Study Bible voor jou, en dat is bijzonder veel waar voor je geld.