Kader Abdolah – De Koran een vertaling

kaderabdolakoranSamen met De boodschapper over het leven van de profeet Mohammad bracht Kader Abdolah in 2008 zijn eigen Koran vertaling uit. De door de samenstellers van de Koran door elkaar gehusselde volgorde is door Abdolah teruggezet in historische reeks, zodat het onderscheid tussen de wat meer verkennende, vriendelijke 82 soera’s uit Mekka en de 32 hardere, meer veroordelende soera’s uit Medina duidelijker wordt. Verder is een inleiding geschreven bij elk van de soera’s om de weg naar de kern van de soera gemakkelijker te maken. Hiervoor putte Abdolah uit diverse vertellingen, achtergrondverhalen en biografieën. Een Nederlands multi-culti sausje, een roodbruine tulp en Hollandse icoontjes boven elke soera (koe, tulp, windmolen, regenwolk en klomp) en ter vereeuwiging van zijn eigen proza (ijdelheid der ijdelheden zou de Prediker zeggen) is een 115e soera aan de Koran toegevoegd.

Ik had al lange tijd voorgenomen zelf de gehele Koran eens te lezen. Als christen heb ik daarbij natuurlijk een bril op en ben ik extra alert als in de Koran gesproken wordt over andere gelovigen, ongelovigen, joden en christenen, verdraaide, vereenvoudigde weergaven en wel zeer eigenzinnige interpretaties van de Bijbel tegenkom. En ik neem bijvoorbeeld Geert Wilders’ poging met de film Fitna aan te tonen dat de Islam als een tsunami over onze joods/christelijker/humanistische wortels stroomt mee in mijn lezing. Is het allemaar echt zo erg? Wordt je als ongelovige echt alleen met hel en verdoemenis bedreigd? Over de inhoud van de Koran in vergelijking tot de Bijbel die ik lees, Gods liefde en genade die ik ervaar en het nieuwe christelijke leven dat ik mag leiden, kom ik binnenkort op mijn weblog terug. Aan de inhoud kan / mag een vertaler als Kader Abdolah niets veranderen. De vorm strekt tot tevredenheid. De Koran leest in deze opzet als een trein en is toegankelijk. Tussen de inleidingen met uitleggingen en historisch ‘inleggen’ van de betreffende soera en de inhoud van de soera zelf zit licht, en dan met name over de tot standkoming van de Koran zelf. Autoriteit op basis van ongefilterde en zuivere goddelijke openbaring en daarbij slechts boodschapper zijn is immers wat anders dan die vanuit een menselijke reactie op de omstandigheden waarbij een beroep op goddelijke hulptroepen wordt gedaan. Wat dat betreft is de westerse, nuchtere, meer beschouwende wijze van een godsdienstig boek goed merkbaar. Ik kan me zo voorstellen dat er vele imams zijn die vasthouden aan een strikte, letterlijke uitlegging van de Koran en Mohammed en Allah voor onfeilbaar houden.