Frank Viola – Reimagining Church

reimagining churchFrank Viola’s vervolg op het samen met George Barna geschreven Pagan Christianity concentreert zich op een organisch christendom, ofwel het volledig praktizeren van gemeentezijn als Lichaam van Christus. Viola’s hoofdargument tegen de Reformatie is, dat het priesterschap van alle gelovigen wel wordt beleden, maar niet doorgetrokken is naar de praxis van gemeente zijn. Met een aanhoudende scheiding tussen leken en kader, een prominente rol voor de leraar en het uitbouwen van leerstellingen ten aanzien van kerkinrichting, bedieningen, ambten en dergelijke op basis van enkele schriftgedeelten die vaak uit verband gerukt zijn. Reimagining Church bestaat uit twee delen. In het eerste deel staat de gemeenschap en samenkomsten centraal. Wat betekent het om de gemeente als organisme te zien? Wat dragen de huidige diensten en samenkomsten in jouw en mijn kerk of gemeente uit? Wat zegt de Bijbel echt over de maaltijd van de Heer, de plaats om samen te komen? Wat betekent het om gezin van God te vormen? Besef je hoe de goddelijke DrieĆ«enheid exemplarisch moet zijn voor de gemeente? En is nu het Kruis de belangrijkste mijlpaal in Gods plan, of wil Hij meer en nog andere dingen doen met zijn Kerk?

Deel twee adreseert een groot aantal menselijke instituties die, zoals gezegd, vaak een zwakke of helemaal geen basis hebben in de Bijbel zelf. Leiderschap, opzienerschap, besluitvorming, geestelijke dekking, verantwoordelijkheid, wie is nu de baas / eindverantwoordelijke van de kerk? Autoriteit, onderwerping, nut en noodzaak van een denominatie en de betekenis van de apostolische traditie. In een appendix behandelt Frank Viola nog een aantal bezwaren ten aanzien van zijn stellingname over leiderschap, bekende argumenten en leringen die je in allerlei kerken over dit onderwerp tegenkomt.

Viola geeft niet alleen kritiek, staat open voor correctie, waakt voor succesverhalen, maar geeft ook oplossingen en bijbels gefundeerde alternatieven. Zo’n boek laat je als lezer niet koud. Wat je ermee doet, kan weerstand oproepen, mensen wakker schudden en gemeenten letterlijk en figuurlijk hervormen. Met de Bruid van Christus op het oog, staat er ook heel wat op het spel! Ik ben Viola erg dankbaar voor Reimagining Church. Er staan zoveel wijsheden en eye-openers in over gemeentezijn, dat ik dit boek van harte bij je aaanbeveel.