Rene Kahn – In de spreekkamer van de psychiater

René Kahn, sinds 1993 hoogleraar psychiatrie neemt je mee naar zijn werkterrein. Waar hij in de bestseller Onze hersenen meer tekst en uitleg gaf over de werking van onze hersenen, staan in In de spreekkamer van de psychiater diverse psychiatrische patiënten en hun lotgevallen centraal. Door niet alleen direct de juiste diagnose op te lepelen en de behandeling te dicteren, maar juist de onderbouwing voor de diagnose, de achtergronden van een behandelingswijze en – belangrijker – het verhaal van en over de patiënt uit te werken, ontstond opnieuw een bijzonder leesbaar boek. Waar Oliver Sacks dergelijke verhalen verteld als neuroloog, benadert René Kahn ze vanuit het perspectief van de psychiater.

Zo maak je kennis met een alcoholverslaafde, iemand met dwangstoornissen, een moordenaar die bankemployee is geweest, leer je meer over de dodelijke variant van katatonie, schizofrenie, manie, depressie, ECT en gedragstherapie. Psychiatrie blijkt tegenwoordig even doorgrondelijk en wetenschappelijk onderlegd als andere medische disciplines. En dat is het punt, dat Kahn met dit punt wil maken, zonder alleen mooi weer te spelen of mislukkingen over het hoofd te zien. Geslaagde missie.