Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt

Douwe Draaisma schreef eerder voor bladen als Feit & Fictie, Filosofie Magazine, Nederlands Tijdschift voor Psychologie, NRC Handelsblad en Psychologie Magazine. In Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt belicht hij het autobiografisch geheugen langs diverse invalshoeken. Waarom herinneren we ons de ‘eerste keer’ zo goed? Waarom vergeten we sommige dingen juist wel, en andere niet? Waarom zijn we alles vergeten wat vóór ons 3e of 4e jaar gebeurde, hoewel we er destijds vrolijk over kwebbelden? Hoe kan damgrootmeester Sijbrands blind tientallen potjes spelen? Hoe kan het dat stervenden hun leven als een film aan zich voorbij zien trekken?

Draaisma put voor de indrukken, vragen en antwoorden in gevalsstudies, literatuur, eigen ervaringen, interviews en poëzie. Boeiend zijn de verhalen over de fotoserie van de Duitse familie Wagner, de déja-vu’s, het reminiscentie-effect en de niet-te-beantwoorden vragen aan Ton Sijbrands.

En of er wordt geput in de wereld van fysiologische klokken, telescopie, metingen van tijd en ruimte, een sluitend en afdoend antwoord op bovenstaande vragen kan niet gegeven worden. Misschien ook maar goed ook, dan valt er nog veel te verwonderen, overpeinzen en te herinneren.