Lynda Gratton – Hot Spots

      1 Comment on Lynda Gratton – Hot Spots

Creativiteit, inspiratie, leiderschap en innovatie zijn woorden die iets hebben met het overspringen van vonken, vlammend vuur, enthousiasme en flow. Je zou dergelijke fenomenen zo graag tastbaar, meetbaar, stuurbaar willen maken. Slecht nieuws: dergelijke hot spots zijn niet te plannen of op te leggen; de maakbaarheid valt tegen. Goed nieuws volgens Lynda Gratton : ze kunnen wel gefaciliteerd, gekoesterd en ontwikkeld worden. Slecht nieuws: ondanks de in het boek beschreven succesverhalen van Linux, BP, Nokia, Toyota, en dergelijke, is de auteur wel zo nuchter om aan te geven, dat allerhande oorzaken voor het afkoelen, uitdoven of afsterven van hot spots kunnen leiden. Handle with care, dus.