Amos Oz – Een verhaal van liefde en duisternis

Amos Oz beschrijft in het autobiografisch getinte Een verhaal van liefde en duisternis. De 646 pagina’s zijn een geweldige zit, geen moment verveel je je. Amos kunst om verhalen te vertellen, te spelen met flash backs, zijn herinneringen en observaties maken het boek tot een plezierige leesoefening. Van de vroegste jeugd in Jeruzalem, de herkomst van zijn grootouders, de zelfmoord van zijn moeder, de ontwikkeling van zijn vader en zijn eigen leven via de Jeruzalemse scholen, ontmoetingen met buurtgenoten, Arabieren, familie, intelligentsia uit de periode vóór 1948 en met bijvoorbeeld David Ben Goerion tot de periode in kibboets Choelda en zijn huidige woonplaats Arad. Zijn persoonlijke groei is nauw verweven met zijn familie en natie. Het boek is doorspekt met literatuurverwijzingen, niet in de laatste plaats doorkijkjes naar andere boeken van Oz en familieleden. Persoonlijke details en intieme geheimen gaan hand in hand met gepaste afstand van bijvoorbeeld echtgenote Nili. Politieke voorkeur, houding ten opzichte van joodse en christelijke godsdienst, islam en het zoeken naar een eigen plek in het universum kenmerkt het boek. Een aanwinst!