Gerard den Hertog – De passie van de hoop

Gerard den Hertog, hoogleraar ethiek aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Keren in Apeldoorn, heeft met De passie van de hoop in essayvorm de verbinding tussen eschatologie en ethiek proberen te leggen. Is het Koninkrijk van God nog komende, zijn we zelf als mensen in staat deze komst dichterbij te brengen? Zouden we moeten streven naar een theocratie of juist onze hoop moeten vestigen op het hiernamaals en het heden slechts ondergaan? Hoe kun je aanstekelijk leven in deze werkelijkheid en die veranderen zonder in een utopie te vervallen?
De achterflap is in ‘gewoon’ Nederlands gesteld, wat niet geldt voor de inhoud van het boekje. Een uitgebreid theologisch begrippenkader (van erfzonde,  tot verstokkingsprincipe) wordt bekend verondersteld, en evenmin worden citaten uit Duitse, Franse en Engelse bronnen vertaald. Met het bronzen beeld van een man die met zijn hamer bezig is een zwaard om te smeden tot een ploegschaar voor het pand van de Verenigde Naties in New York, waarnaar je vanuit verschillende paradigma’s kunt kijken en er een betekenis aan kunt verlenen, zo lijkt ook eschatologie met de doorwerking ervan in ethiek zeer verschillend te worden ingevuld. Den Hertog buurt in de breedte bij auteurs als G. H. ter Schegget, Bonhoeffer, W. E. Verdonk, Hans Joachim Iwand, Karl Barth en H. M. Kuitert, Theodore Dalrymple en Andreas Kinneging.

Op de spaarzame, maar waardevolle momenten, dat Den Hertog zelf een standpunt inneemt en fijntjes de nuance zoekt temidden van zijn vakbroeders, is de tekst prompt leesbaarder. Nadrukkelijk blijft de Christelijke Gereformeerde auteur het kruis van Jezus Christus, de goddelijke genade en onze rol als mede-arbeider en gezant van God centraal stellen. Het dankbare gebed tot God is cruciaal. Wij bouwen het Koninkrijk van God niet, maar op ons gebed “Uw naam worde geheiligd” nodigen we Hem uit. De Heilige Geest helpt ons handelen in een gevallen en gebroken wereld. Als verzetsstrijders die een beetje meer recht, een wat grotere vrijheid, iets meer vrede in de maatschappij mogen helpen realiseren, zonder pretenties over eigen kracht.